Obrazy z tábora na výstave

30.júl 2013
Vernisáž obrazov z 1. výtvarného tábora v Kysáči

Vernisáž obrazov z 1. výtvarného tábora v Kysáči

V priestoroch Domu penzistov v Kysáči v piatok 26. júla otvorili výstavu obrazov maliarov amatérov. Ako v privítacom prejave povedal Ján Vitéz, predseda Miestnej organizácie penzistov invalidov práce, vystavené obrazy vznikli na 1. výtvarnom tábore, ktorý zorganizovali 14. júna. Pritom však ôsmi maliari účastníci priložili na výstavu aj obrazy, ktoré nakreslili skôr. Od predsedu Vitéza sa prítomní na piatkovej vernisáži dozvedeli i to, že iniciatívu za založenie odbočky maliarov amatérov pri MO penzistov invalidov práce schválili začiatkom júna na zasadnutí Výkonného výboru tejto organizácie. Hneď sa dali do jej realizácie a výsledky nevystali. Dohodli sa tiež, že výtvarné tábory odteraz budú organizovať každý jún, ako i to, že jedného predstaviteľa zašlú na tábor maliarov amatérov, ktorý bude na úrovni mesta Nový Sad 22. augusta.

Prítomným sa prihovoril Michal Madacký, vedúci Galérie SND, ktorý pozdravil túto akciu a vyzval maliarov, aby po dva obrazy schystali pre októbrové bienále kysáčskych maliarov ochotníkov. Výstavu otvoril Michal Ďurovka, akademický maliar. Pochvalne sa zmienil o prezentovaných obrazoch, ako i o práci všetkých autorov, medzi ktorými bolo aj niekoľko nových mien. Na obrazoch boli stvárnené krajinky, ľudový kroj, poľné práce, zvierací svet, kvetinové zátišia, ale i príchod Slovákov do Kysáča. Témy, žánre a štýly podania boli rôzne. Kustódom výstavy je Michal Gerža, kysáčsky rodák a jeden z autorov účastníkov tábora a teda aj na výstave. Ináč autorom pri tejto príležitosti odovzdali ďakovné listiny. Na výtvarnom tábore sa okrem M. Geržu zúčastnili Mária Sláviková, Ondrej Marčok, Zuzana Ferková, Mária Páliková, Mária Ferková-Vozárová, Jaroslava Vranková a Zuzana Petrušková. I keď bola vernisáž v nezvyčajnom termíne, v predpoludňajších hodinách, predsa sa jej zúčastnil pekný počet Kysáčanov, najmä dôchodcov. V prospech zachovania pobočky maliarov amatérov pri MO penzistov invalidov práce, na výstave bol aj predaj obrazov, zvlášť tých menšieho formátu. Skromný priestor Domu penzistov sa nakoniec ukázal ako príjemný útulok, nuž aj autori, aj prítomní pochválili výstavu, ktorá zostala otvorená do utorka 30. júla.

V ten istý deň, keď bola vernisáž, členovia MO penzistov invalidov práce v popoludňajších hodinách usporiadali posedenie pri paprikáši, takže si výstavu pozreli ďalší Kysáčania. Pri tej príležitosti za dlhodobú aktivitu v organizácii penzistov invalidov práce ďakovné listiny udelili Anne Vozárovej a Jánovi Madackému.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs