Modernista a impresionista

30.júl 2013
Živojin Lukić: busta Kostu Miličevića

Živojin Lukić: busta Kostu Miličevića

Presne pred storočím v Paríži bol prvýkrát uvedený balet Svätenie jari ruského skladateľa Igora Stravinského. Pred sto rokmi, od 29. júna do l0. augusta 1913, trvala druhá balkánska vojna, ktorá sa ukončila mierovou dohodou podpísanou v Bukurešti.

Presne pred storočím vznikli aj diela nášho známeho maliara Kostu Miličevića. Patril generácii umelcov, ktorí sa začali školiť v Srbskej kresliarsko-maliarskej škole Cyrila Kutlíka, aby neskoršie odchádzali do Mníchova, Paríža a iných európskych metropol, skadiaľ sa potom vracali do Belehradu. Po získaní akademických vedomostí príslušníci prvej generácie srbských modernistov objavujú vo vrtošivých časoch pred 1. svetovou vojnou novinky, ako je práca vonku a jasná paleta, pri ktorej intenzita svetla vplýva na farbu.

 

Kosta Miličević: Chlapec s bielym klobúkom

Kosta Miličević: Chlapec s bielym klobúkom

Na výstave v galérii Beljanski návštevník od 24. júla môže objaviť veľmi vydarenú, expresívnu sochu autora Živojina Lukića (1889 – 1934), znázorňujúcu Kostu Miličevića (snímka číslo 1), ako aj dve maľby samotného maliara Miličevića. Z týchto je osobitne zaujímavý jeden z najlepších impresionistických portrétov srbského umenia Chlapec s bielym klobúkom (snímka číslo 2), ktorý sa, usudzujúc podľa striedania jasných a chmúrnych častí obrazu, zrejme zrodil vo chvíli inšpirácie, aby neskoršie bol dopracovaný.

Aj touto príležitostnou tematickou výstavou galéria Spomienkovej zbierky Pavla Beljanského jasne spestrila letnú ponuku kultúrnych obsahov v meste. Dôkaz, že kultúra nepozná uhorkovú sezónu. A že uplynuli časy, keď sme sa v lete na nové expozície pozerali ako na zázrak, s tým: Čuduj sa svete.

                                                                   O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs