Petrovský poľnohospodársky jesenný veľtrh

15.okt 2017

Petrovský poľnohospodársky jesenný veľtrh

Je sobota a vonku je krásne Michalské leto. Na jarmočnisku prebiehal  prvý jesenný poľnohospodársky veľtrh v Báčskom Petrovci. Takto by sme v najkratšom mohli sumarizovať dojmy zo včerajšieho podujatia, ktoré Petrovec znova prinavrátilo na mapu jarmočných miest.

Z dejín

Prelomovým bodom pre majstrov v Petrovci, ktorí tu pôsobili, bol dátum 30. decembra 1841. V tento deň rakúsky cisár Ferdinand V. podpísal výsadný diplom petrovských majstrov – tzv. Privilegium cechale. Tato listina bola neskoršie 26. septembra 1842 aj úradne schválená na stoličnom zhromaždení Báč-bodrožskej župy v Sombore. Povolenie miestnych majstrov zriadiť si cech stálo takmer 400 zlatých.

Po nedorozumeniach a naťahovačkách so stoličnou vrchnosťou, ale i medzi sebou, slávnostné založenie petrovského cechu sa konalo 27. septembra 1844, keď inštalovali svojich funkcionárov. Prvým cechmajstrom sa stal kováč Martin Slavka.

Odvtedy Petrovec nadobudol právo konať raz v týždni trh. Ako trhový deň bol určený piatok, čo sa zachovalo i dodnes. O štyri roky neskôr pribudli aj výročné trhy a vyhlásenie sídla za mestečko.

Miestny trh bol výhodný pre remeselníkov, lebo tu mali možnosť odpredať si svoje výrobky. K tomu odvtedy ak majster nebol členom cechu, svoj tovar nesmel predávať ani na trhu a ani na jarmokoch.

Trvalo tak dlhé roky, až sa v druhej polovici minulého storočia industrializáciou Petrovca vytratil z povedomia remeselnícky ráz. A s ním aj výročné trhy v Petrovci.

Podľa dostupnej literatúry výročné trhy (jarmoky) sa konali v najrozličnejších termínoch, ale jarmoky či trhy na rozhraní leta a jesene mali svoje zvláštne čaro. V tomto období už samo počasie praje podujatiam pod holým nebom, ale – čo bolo ešte dôležitejšie – kupci mohli ponúkať a mešťania nakupovať široký sortiment poľnohospodárskych produktov, lebo najväčšia časť úrody z polí a zo sadov už dozrela.

Súčasnosť

Prvý petrovský poľnohospodársky jesenný veľtrh možno ohodnotiť vcelku ako vydarený. Prispelo k tomu aj žičlivé počasie, ktoré na jarmočnisko akoby privolalo nielen vystavovateľov, ale aj účastníkov otváracieho programu, folkloristov a hudobníkov z celej Báčskopetrovskej obce a ich rodiny. Tí vo viac ako hodinovom programe, podobne ako to býva na námestí na Veľkonočných trhoch, alebo v lete na Slávnostiach, zabavili prítomných.

K veselej nálade po otváracom ceremoniáli, ktorý začal predseda obce Srđan Simić, z javiska hrala živá hudba. A okrem toho v areáli jarmočniska rozvoniavali guláše a smažené klobásky. Boli aj desiatky stánkov s domácimi výrobkami, ale aj stánky s vystavenými poľnohospodárskymi strojmi a iným náčiním, ktoré súvisí s touto oblasťou.

Na veľtrhu sa súťažilo vo varení ovčieho kotlíkového guláša či paprikáša. Súťažilo desať skupín z Petrovca, Hložian a Silbaša, ktorých zručnosť hodnotila trojčlenná komisia v zložení Samuel Snida, Michal Madacký a Stanko Kolarski.

Najchutnejší paprikáš uvarila skupina Gabriela Paulinyho z Klubu Poľnohospodárov, druhé miesto obsadilo poľnohospodárske gazdovstvo Daniela Lekára a tretie poľnohospodárske gazdovstvo Jána Stracinského.

Organizátor hodnotil najkrajšie upravené stánky a k tomu návštevníci mali možnosť zdarma získať aj sadenice okrasných stromčekov.

Inak podujatie sa začalo ešte v piatok vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec odbornými prednáškami z oblasti poľnohospodárstva. Za organizáciu sa podpisujú Obec Báčsky Petrovec, Obecná turistická organizácia a Poľnohospodárska stanica Nový Sad.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs