Zlatý kľúč Samuelovi Kováčovi

16.okt 2017

Zlatý kľúč Samuelovi Kováčovi

Aj 37. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč priniesol nových 12 slovenských skladieb. Medzi skladateľmi, textármi a spevákmi bolo viacej nových mien a tvárí, ale festival odznel ucelene, kvalitne, lebo si celý prípravný tím maximálne dobre splnil úlohy. Teda spokojní sú nielen odmenení, ale aj tí neodmenení účastníci, všetci organizátori a diváci.

Autor víťaznej skladby Samuel Kováč s interpretkou Marínou Zahorcovou

Festival odznel včera 15. októbra v sieni Domu kultúry v Selenči a vďaka priamemu prenosu Televízie Nový Sad mohli ho sledovať aj milovníci slovenskej hudby doma pri televíznych obrazovkách. Prvú cenu odbornej poroty, teda samým tým Zlatú plaketu NRSNM za najlepšiu skladbu a sošku Zlatý kľúč získal Samuel Kováč za skladbu Strach. On sám je aj autorom textu a zaspievala ju Marína Zahorcová.

Druhú cenu za skladbu získal Boris Gabríni za skladbu Tak spievajme. Autorkou textu je Andrea Lačoková a pieseň na koncerte odznela v duete týchto dvoch jej mladých tvorcov – Borisa Gabríniho a Andrey Lačokovej.

Vlastimírovi Povolnému Cena za interpretáciu

Tretiu cenu za skladbu sa odborná porota rozhodla udeliť Miroslavovi Zvarovi za skladbu Stroskotanec (text Aneta Lomenová, spievala Ivana Hriešiková). Skladba Domov kompletného autora a interpreta Juraja Súdiho st. sa najviac páčila divákom v Dome kultúry v Selenči a získala Cenu obecenstva.

Vlastimír Povolný si vyspieval Cenu za interpretáciu a zároveň jeho skladba Prázdna je dedina (Vlastimír je autorom textu a s Vladimírom Petrovičom spoluautorom hudby) získala najviac SMS hlasov divákov. Cenu za text získala debutantka v tejto oblasti festivalovej tvorby Andrea Lačoková za pieseň Všetko to viem (hudba Ondrej Pavčok, interpretka Iveta Dorčová).

V revuálnej časti kúsok repertoáru skupiny Fair play

Juraj Súdi si vyspieval Cenu poroty obecenstva

V odbornej porote, ktorá mala na starosti hudobnú zložku nových skladieb, boli Aleksandar Dujin, Anna Medveďová a Mariena Stankovićová-Kriváková, texty hodnotila Katarína Melegová-Melichová. Spevákov sprevádzal orchester pod vedením Samuel Kováča a Ondreja Pavčoka, ktorí mali na starosti aj hudobnú produkciu, moderátorkou festivalu bola Anna Berédiová a koordinátorkou a umeleckou riaditeľkou festivalu aj tohto roku bola Slovenka Benková-Martinková.

V revuálnej časti vystúpila skupina Fair play z Aradáča so svojou aktuálnou speváčkou Avou Máriou Zdravkovićovou-Aktašovou. Takto s festivalovým obecenstvom oslávili 20. výročie pôsobenia a profesionálne odrobeným programom zo svojho repertoáru obohatili včerajší hudobný sviatok v Selenči.

V revuálnej časti jubilujúca skupina Fair play

Festival slávnostne otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, auditóriu v Dome kultúry v Selenči sa prihovorili aj Zdenko Kolár, predseda Organizačno-správnej rady festivalu, Katarína Vrabčeniaková, predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča, a Borislav Antonić, predseda Obce Báč.

Organizáciu podujatia mali na starosti spoluzakladatelia a spoluorganizátori: NRSNM, Miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč. Podporili ho početné inštitúcie a podniky.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs