Platforma vojvodinských Slovákov pre obstátie na týchto končinách

18.jan 2017

Platforma vojvodinských Slovákov pre obstátie na týchto končinách

INICIATÍVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

sasNa stretnutí 10. decembra 2016 v organizácii združenia Slováci a spolužitie, ktoré sa konalo za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnili: predseda SAS Michal Spevák, pomocník predsedu Kovačickej obce Jozef Toman, predseda Obecného výboru Zelenej strany v Starej Pazove a obecný výborník Vladimír Antonijević, tajomník Združenia poľnohospodárov Zelená strana Ján Ďurčík, pokrajinský poslanec a predseda strany Slováci vpred! Pavel Surový, predseda Slovenskej strany Ján Paul, predseda MOMS Belehrad Ján Krivák, čestný predseda MSS a predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový, člen VV MOMS Padina Ondrej Vlček, predseda Výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik, člen Obecnej rady v Obci Báčsky Petrovec Milan Anušjak a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

Príspevky podané na stretnutí budú zverejnené v osobitnej brožúre a príspevky aj ďalších autorov sú do nej vítané. Po celodennom rokovaní sa schválila platforma, ktorá sa dá na verejnú diskusiu a ku ktorej by mali svojimi podpismi pristúpiť všetky relevantné inštitúcie vojvodinských Slovákov a jednotlivci.

Súčasný stav Slovákov vo Vojvodine: ubúda nás nielen pre asimiláciu, ktorá je nezastaviteľným procesom, ale aj pre masové vysťahovanie Slovákov zo Srbska a nízke povedomie príslušníkov našej národnosti. Trochu porovnávacej štatistiky: pred 75 rokmi v školskom roku 1938/1939 v 136 triedach bolo 7 519 žiakov. Vtedy Slovákov bolo viac ako 72 000. V školskom roku 2014/2015 sme mali výučbu slovenčiny v 17 školách a navštevovalo ju 3 163 žiakov a pestovanie slovenčiny s prvkami národnej kultúry navštevovalo v 40 školách 680 žiakov. Po poslednom sčítaní Slovákov v Srbsku je 52 750. Keď sa porovnajú tieto číselné ukazovatele, prichádzame k znepokojujúcim výsledkom. Slovákov je menej v priebehu pozorovaných 75 rokov o 28,8 percenta a detí v slovenských triedach je menej o 48,9 percenta. Nejaké-to percento možno pripísať aj menšej natalite, ale určite nie až taký obrovský úbytok. Mladí ľudia odchádzajú zo svojich rodných miest, lebo u nás vládne veľká nezamestnanosť, ktorá je vleklým problémom. Ak vysťahovanie bude pokračovať takýmto tempom, o 15 – 20 rokov sa zvedieme na 15-tisícovú menšinu. Ak za posledných niekoľko rokov z Kovačice a Padiny odišlo viac ako 2 000 Slovákov, ak si len v priebehu tohto roka osvedčenie vybavilo zo 3 000 ľudí z Báčky, je jasné, že takto každoročne ubudne niekoľko tisíc Slovákov. Bez značnejších vkladov do hospodárstva a zamestnávania v prostrediach, kde žijú Slováci, sa tento vysťahovalecký prúd nezastaví. V tomto očakávame pomoc Slovenskej republiky a použitia prostriedkov z dlhu Srbska na tieto účely.

Dozrel čas, aby Slováci v zahraničí boli rovnoprávni a rovnocenní s občanmi Slovenska a aby prichádzali po občianstvo Slovenskej republiky ľahšie ako ostatní cudzinci. Dnes máme zaregistrovaných až 5 politických strán. Sme roztrieštení na márne kúsky. Aj táto platforma má poslúžiť na vytvorenie politického minima v rámci slovenskej národnosti vo Vojvodine, čo je predpokladom zmysluplného pôsobenia. Nemôžeme byť spokojní s používaním jazyka a písma jednak vo verejnom styku, jednak pri používaní slovenských tlačív, nemôžeme byť spokojní ani so zamestnávaním vo verejných službách: v súdnictve, polícii, armáde, štátnej správe, verejných podnikoch…

Zachovať slovenskú menšinu vo vojvodinských končinách bez citeľnej pomoci vlád Slovenskej republiky, Republiky Srbska a Vojvodiny nie je možné. S tým cieľom treba investovať v prostrediach, v ktorých žijú Slováci, jednak do infraštruktúry a jednak do hospodárskych kapacít. Sú taktiež potrebné zmeny v legislatívnej oblasti vo vzdelávaní, v politickej sústave, informovaní a používaní jazyka a písma: znížiť minimum žiakov na otvorenie tried s vyučovacím jazykom slovenským, zakotviť vo volebnom práve aj právo na poslancov v republikovom a pokrajinskom parlamente, riešiť financovanie lokálnych médií v rečiach menšín, poskytovať štipendiá žiakom a študentom v školách v Srbsku, keď sa rozoberá národnostná problematika, netreba rozpravu o nás viesť bez nás.

Toto je pokus zjednotiť Slovákov v Srbsku okolo minima spoločných cieľov a záujmov a navrhovatelia platformy očakávajú v záujme zlepšenia aktuálneho stavu menšiny, že s dobrým úmyslom platformu podporia všetky relevantné slovenské inštitúcie, spolky, združenia a jednotlivci, aby sme mohli pred štátne orgány, tak doma, ako aj v Slovenskej republike, predostrieť naše návrhy a požiadavky ako celomenšinové.

Tézy z platformy dávame na verejnú rozpravu do konca januára 2017. Návrhy na doplnky a zmeny možno zaslať na email: m.spevak@centrum.sk.

Predseda SAS

Michal Spevák

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs