Hložianskym poľnohospodárom sa darilo

19.jan 2017

Hložianskym poľnohospodárom sa darilo

Združenie poľnohospodárov Hložany kvitovalo úspešnú činnosť v roku 2016. Početní prítomní členovia na výročnej schôdzi zhromaždenia včera večer stanovili ciele na rok 2017.

Aj vlani ZP Hložany úspešne usporiadalo tradičné podujatia: Úpravu poľných ciesta, Festival kvetín a Deň zeleniny. Celkový prílev financií prostriedkov činil vyše 1,26 milióna dinárov a náklady čosi nad 1,18 milióna. Združenie vlani dostalo pomoc z rozpočtu Báčskopetrovskej obce (80 000 din.), ako i z pokrajinského (61 250 din.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPravdaže, značné prostriedky minuli na usporiadanie spomenutých podujatí. Hložianski poľnohospodári zase investovali aj tak, že kúpili ďalšie radlo na rovnanie ciest.

Kiaže sa skromnejšie financovanie

Ako odznelo v diskusii, splnenie plánov v bežnom roku bude náročnejšie, keďže sa kiaže skromnejšie financovanie. Predsa členské aj na tento rok určili v sume 500 dinárov. Mnohí poplatok zaplatili prv než si prisadli k spoločnej večere.

Zrejme by im chutila lepšie, nebyť informácie, že voľby do Rady Miestneho spoločenstva v Hložanoch (v nedeľu 22. januára) – nebudú.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs