Karpatské paralely

22.jan 2017

Karpatské paralely

Dnes sa v Kovačici skončilo druhé stretnutie mladých v rámci projektu Karpatské paralely, ktoré za podpory Fondácie pre otvorenú spoločnosť realizuje Ústav pre kultúru vojvodinských Rusinov.

Účastníci projektu Karpatské paralely v Kovačici

Účastníci projektu Karpatské paralely v Kovačici

V rámci dvojdňového stretnutia (21. a 22. januára), ktoré sa uskutočnilo v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax, dvadsiatka mladých slovenskej, rusínskej, srbskej a rumunskej národnostnej komunity prostredníctvom prednášok a dielní, „hľadali spoločné prvky, podobnosti, spoločné korene, ktoré poznačili dejiny územia dnešnej Vojvodiny“- poznamenala medziiným Marija Perkovićová, spolupracovníčka Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusinov, ktorá dodala, že „jeden zo spoločných prvkov je aj barok, aj to nie len ako umelecký smer, ale aj ako kultúra života, ktorá vplýva aj na súčasnosť“.

Jedna z prác, ktorá vznikla v rámci prvého pracovného stretnutia vo Vršci

Jedna z prác, ktorá vznikla v rámci prvého pracovného stretnutia vo Vršci

Po uvítacích slovách Tatiany Brtkovej, úradujúcej riaditeľky Gymnázia Mihajla Pupina, začali sa prednášky a edukačné dielne na témy: Cestovanie karpatským bazénom Barok-jednotnosť rozličností, ktorých sa zúčastnili žiaci kovačického gymnázia, Gymnázia Petra Kuzmjaka z Ruského Kerestura, Gymnázia a ekonomickej školy Svetozara Miletića zo Srbobranu a Gymnázia Borislava Petrovića Bracu z Vršca. Prednášateľmi boli Miroslav Jurica a Marija a Jelena Perkovićove. Po pracovnej časti účastníci projektu spolu so svojimi prednášateľmi navštívili Galériu insitného umenia v Kovačici, Galériu rumunskej insity v Uzdine a uzdínskeho insitného maliara Adama Mezina.

 Záverečné stretnutie účastníkov projektu Karpatské paralely sa uskutoční v apríli aktuálneho roku v Ruskom Keresture.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs