Divadelný víkend v Kovačici

23.jan 2017

Divadelný víkend v Kovačici

Včera večer v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, s vystúpením pivnických hercov, členov SKUS Janka Čemana, ktorí sa predstavili inscenáciou Dievča, ktoré písalo, autora Samuela Gašparca a v réžii Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej, sa skončila akcia Divadelný víkend v spoločnej organizácii členov občianskeho združenia KOKRAM a DK 3. októbra.

Na snímke je momentka z vystúpenia Pivničanov

Na snímke je momentka z vystúpenia Pivničanov

Divadelní herci z Padiny, Kysáča a Pivnice žili divadlom v dňoch 20. až 22. januára, keď si na pozvanie svojich kamarátov “Kokramovcov” prišli zahrať na javisku Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Tentoraz divadelníci vystúpili ako účastníci akcie Divadelný víkend, kde prostriedky z predaju vstupeniek venovali na regeneračné liečenie mladej onkologickej pacientke z Kovačice, ktorá si žiadala zostať anonymná.

Okrem Pivničanov, v piatok 20. januára s divadelným predstavením O láske, autora a režiséra Dragana Karlečíka, vystúpili hostitelia, členovia Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici. V nasledovný deň javisko patrilo členom Združenia občanov Komar, padinským divadelníkom, ktorí sa predstavili inscenáciou Trampoty farmára Johna Enderbyho, autora Stephena P.H. Butlera Leacocka a v réžii Fedora Popova a  hercom KIS z Kysáča, ktorí predviedli divadelnú hru Zámka škripí, autora Vladimíra Hurbana Vladimírova a v réžii Svetlany Gaškovej.

Kovačičania sa vo veľkom počte zúčastnili tejto akcie, čo je iba dôkazom, že sú vedomí problémov vo svojom okolí a radi prispievajú k rovnakým a podobným dobročinným akciám.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs