Bohatá činnosť poznačená úspechmi

23.jan 2017

Bohatá činnosť poznačená úspechmi

V nedeľu 22. januára v miestnostiach SKOS Detvan vo Vojlovici sa uskutočnilo valné Zhromaždenie spolku, ktoré bolo zároveň aj volebné.

Z volebného Zhromaždenia SKOS Detvan: Michal Spišiak (spravo)podal správu o štôrročnej činnosti

Z volebného Zhromaždenia SKOS Detvan: Michal Spišiak podal správu o štôrročnej činnosti

Asi 80 prítomných na úvod pozdravil predseda spolku Michal Spišiak, ktorý zaďakoval všetkým doterajším členom a vedeniu za vytrvalú a húževnatú prácu. Po voľbe pracovného predsedníctva podal aj správu o štvorročnej činnosti, v ktorej uviedol celý rad podujatí, divadelných premiér, hudobno-folklórnych programov, výstav ručných prác a tradičných jedál. Spolkári účinkovali aj na početných podujatiach a zájazdoch v krajine a v zahraničí, kde získali aj početné odmeny.

Hlasovalo sa tajne

Hlasovalo sa tajne

Okrem týchto bežných aktivít v Detvane v uplynulom období realizovali aj niektoré aktivity kapitálneho významu, akou je napr. vydanie knihy Vojlovica, kultúrne tradície Slovákov v Banáte. K tomu pracovali aj na vylepšení podmienok pre prácu, a tak v roku 2015 zaviedli ústredné vykurovanie v malej sieni slovenského domu a v údržbárovom byte.

Prítomní spolkári túto správu, ako aj finančnú správu a správu dozornej rady, jednohlasne schválili po čom nasledovala voľba nového Výkonného výboru spolku.

V prestávke počas sčitovania hlasov zaspievala aj vlaňajšia víťayska Stretnutia v pivnickom poli Katarína Kalmárová

V prestávke počas sčitovania hlasov zaspievala aj vlaňajšia víťazka Stretnutia v pivnickom poli Katarína Kalmárová

Spomedzi 17 kandidátov tajným hlasovaním zvolili Michala Spišiaka za predsedu, Miroslava Oravca a Mirka Beracku za podpredsedov, Katarinu Kalmarovú za tajomníčku. Anna Beracká aj naďalej bude pokladníčkou a Vladimír Kolárik umeleckým vedúcim. Členmi VV sú aj Martin Marko, Branislav Kulík, Michal Kalmár, Ján Pavela, Michal Čriepok, Jozef Gajan, Jaroslav Krištofík, Julijana Kerekešová a Miroslav Beška.

Členmi dozorného výboru sa stali: Vlatko Kuraj, Goran Pavlov a Jozef Molnár.

“Keďže je situácia v našej krajine taká, že mladí sú prinútení hľadať si chlieb v iných krajinách, odchod mladých ľudí trápi aj Vojlovicu a prejavuje sa aj v Detvane. Preto zvykneme povedať, že sme šťastní kým pod touto strechou ešte jesto ľudí a budeme sa snažiť, aby tak bolo aj do budúcna,” povedal staronový predseda SKOS Detvan. Zároveň zaďakoval za prejavenú dôveru aj v nastávajúcom období viesť túto inštitúciu vojlovických Slovákov.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs