Jazykové omyly 2

23.jan 2017

Jazykové omyly 2

dsc_0372Dnes v miestnostiach NVU Hlas ľudu riaditeľ ustanovizne Samuel Žiak odovzdal autorské výtlačky jazykovej redaktorke Anne Horvátovej. Ide o knihu Jazykové omyly 2 – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá sa dočkala aj svojho pokračovania.

dsc_0380Aj tentoraz sa autorka zaoberá chybami, ktoré sa najviac vyskytujú v reči vojvodinských Slovákov. Príručka je rozdelená do dvoch častí: Z pravopisu – gramatiky a výslovnosti; Z lexikálnej roviny jazyka (slovná zásoba). V krátkych príspevkoch uvádza nespisovnú alebo nesprávne použitú podobu, vysvetľuje ako dané slovo správne použiť a podrobnejšie sa zmieňuje aj o písaní priamej reči, písaní pomlčky, spojovníka alebo čiarky.

Recenzentom knihy je Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor časopisu Vzlet a odborný posudok napísal aj Mgr. Miloš Horváth, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave.

Kniha vyšla v edícii Praktik a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prezentácia je naplánovaná na február v Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs