Späť na domovskú stránku

Tag "NVU Hlas ľudu"

Súbeh na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu

Súbeh na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu

🕔13. júna 2020

Správna rada NVU Hlas ľudu v súlade s článkom  34 Štatútu NVU Hlas ľudu vypisuje:   S Ú B E H na vymenovanie RIADITEĽA NOVINOVO-VYDAVATEĽSKEJ USTANOVIZNE HLAS ĽUDU NOVÝ SAD na mandátne obdobie štyroch rokov   Kandidát na vymenovanie riaditeľa

Čitať viac
Konečne vieme, kto sme a kam spejeme…

Konečne vieme, kto sme a kam spejeme…

🕔26. júla 2019

Správna rada Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu (ďalej SR NVU HĽ) na 4. schôdzi v utorok 23. júla schválila Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch Štatútu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas  ľudu (ďalej Rozhodnutie). Za predložené zmeny hlasovalo 6 členov, jedna členka sa hlasovania zdržala, pokým dvaja

Čitať viac
5. schôdza Národnostnej rady

5. schôdza Národnostnej rady

🕔6. júna 2019

Piata schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa konala v utorok 4. júna vo večernom termíne, v budove Zhromaždenia AP Vojvodiny, hoci pôvodne bola zahlásená na piatok 31. mája. Pri pretrase úhrnne 11 bodov rokovacieho programu (3 navrhli a schválili

Čitať viac
V Kysáči predstavili vzácnu brožúrku

V Kysáči predstavili vzácnu brožúrku

🕔13. mája 2019

Členky Spolku kysáčskych žien si včera na starej fare v Kysáči pripomenuli Deň matiek a predstavili brožúrku Ľudmily Berediovej-Stupavskej pod názvom Julinkine uspávanky. V prvej časti podujatia, ktoré na starú faru prilákalo veľký počet Kysáčanov, ale i hostí z Dobanoviec, sa hovorilo o Dni matiek,

Čitať viac
Jazykové omyly 2

Jazykové omyly 2

🕔23. jan 2017

Dnes v miestnostiach NVU Hlas ľudu riaditeľ ustanovizne Samuel Žiak odovzdal autorské výtlačky jazykovej redaktorke Anne Horvátovej. Ide o knihu Jazykové omyly 2 – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá sa dočkala aj svojho pokračovania. Aj tentoraz sa autorka zaoberá chybami, ktoré

Čitať viac
Hlas ľudu naživo v Pivnici

Hlas ľudu naživo v Pivnici

🕔9. sep 2015

V týchto dňoch finišujú prípravy podujatia Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu pod názvom Hlas ľudu naživo v Pivnici, ktoré bude v piatok 18. septembra 2015. Po dobrom štarte hlasľudovskej akcie Živé noviny ožívajú, ktorá bola 29. mája v Padine, redakcia nášho

Čitať viac
Vzlietli kvety mladých líp

Vzlietli kvety mladých líp

🕔20. júna 2015

S príjemným letným vánkom do Petrovca na okrídlenej farebnej palete dnes prileteli mladí výtvarníci a so vzletnými slovami o pochabostiach lásky i harmonicko-neharmonickom svete sadli na dvore Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci rovno pod koruny dobrosrdečných líp i nádejní literáti. Stretnutie

Čitať viac
NVU Hlas ľudu v Padine organizuje podujatie Živé noviny ožívajú

NVU Hlas ľudu v Padine organizuje podujatie Živé noviny ožívajú

🕔20. mája 2015

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v piatok 29. mája t.r. v Padine organizuje podujatie Živé noviny ožívajú, ktorého cieľom je priblížiť sa k čitateľom, nahmatať tep vašich záujmov a zlepšiť našu vzájomnú spoluprácu. Program akcie: 16.00 Otvorenie jednodňového dopisovateľstva Hlasu ľudu (Dom kultúry

Čitať viac
Slávnostné udelenie cien NRSNM

Slávnostné udelenie cien NRSNM

🕔1. aug 2014

Oficiálne prvý tohtoročný slávnosťový deň bol (aj) v znamení udelenia cien a plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, tak jednotlivcom ako aj kolektívom, ktorí pracovali a pracujú na zveľaďovaní kultúry, vzdelávania a informovania.   Pri tejto príležitosti v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára udelili

Čitať viac
Správna rada Hlasu ľudu podporila kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o.

Správna rada Hlasu ľudu podporila kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o.

🕔18. júna 2014

V priestoroch NVU Hlas ľudu sa dnes konalo zasadnutie Správnej rady tejto ustanovizne, na ktorom členovia rady podporili kúpu majetku Neografia tlačiareň s. s r. o. v Báčskom Petrovci, kýmkoľvek ona neohrozuje základnú činnosť NVU Hlas ľudu. Riaditeľ ustanovizne Samuel Žiak prítomných informoval,

Čitať viac