Potenciál PIC v Petrovci

20.jan 2017

Potenciál PIC v Petrovci

dsc_9771Dnes napoludnie Obec Báčsky Petrovec navštívil podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turistiky Ivan Đoković. Návšteva sa uskutočnila v Podnikateľskom a inovačnom centre v Báčskom Petrovci.

Cieľom návštevy pokrajinského funkcionára bolo spoznať činnosť centra, oboznámiť sa s jeho plánom a programom na rok 2017 a nadviazať vzájomnú spoluprácu.

Podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turistiku Ivan Đoković v spoločnosti predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića a ďalších členov obecnej rady zavítali do areálu Podnikateľského a inovačného centra pre podporu a rozvoj nových mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktorého činnosť sa zameriava na hospodársky rozvoj, zlepšovanie podmienok a skvalitnenie života občanov miestnej samosprávy. Privítala ich riaditeľka PIC Jana Zabunov.

Podnikateľský inkubátor

PIC v Petrovci bol postavený v roku 2009, ako realizácia projektu, ktorý s partnermi uskutočnila obec Báčsky Petrovec prostriedkami Vlády Slovenskej republiky v rámci programu Slovak AID.

dsc_9786Jeho zakladateľmi sú Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec, Regionálna rozvojová agentúra Slovenska, VIP fond a Akadémia ženského podnikania.

PIC slúži ako podnikateľský inkubátor. V ňom je v súčasnosti 12 nájomníkov. Pracuje s cieľom dosiahnuť pokrok v koncepcii duálneho vzdelávania, ktoré sa stalo vyhľadávaným predovšetkým na medzinárodnom trhu práce.

Podpredseda Ivan Đoković povedal, že k dnešnej návšteve prišlo aj preto, aby sa sekretariát a verejnosť zoznámili s prácou a funkciu centra.

,,Podnikateľský inkubátor v Petrovci potvrdzuje svoj účel a samotnú skutočnosť, že je tu profesionálny manažérsky tím. Avšak, časť kancelárií je prázdna, takže je tu priestor pre podporu nových ľudí, aby začali so svojim vlastným podnikom. Ako sekretariát v nadchádzajúcom období budeme pomáhať podnikateľom, napríklad prostredníctvom spoločného programu s Národnou službou pre zamestnávanie prostredníctvom dotácií pre seba-zamestnanie. Rovnako aj dotovaním nákupu strojov, zariadení a softwaru pre potreby potenciálnych obyvateľov tohto inkubátora,“ povedal Đoković.

On tiež oznámil oficiálnu návštevu do Obce Báčsky Petrovec v budúcnosti, aby vzhliadol jej hospodársky a turistický potenciál.

Zároveň Đoković podporil iniciatívu riaditeľky Akadémie ženského podnikania Jany Zabunov a oznámil podporu organizovaniu každoročného podujatia Podnikateľka Vojvodiny. Tohto roku sa bude konať v apríli alebo v máji v Novom Sade.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs