Podnikateľ, ktorý má rád svoju prácu

11.mar 2013

Keď začal premýšľať o súkromnom podnikaní, Miško Belička zo Silbaša si hľadal oblasť práce zladenú s potrebami doby. Vedel, že okrem teoretických vedomostí veľmi dôležité sú aj praktické skúsenosti, a pritom si vždy vážil rady starších a skúsených odborníkov. Po skončení strednej školy ako zverolekársky technik pokračoval vo vzdelávaní na vysokej škole v odbore dobytkárstva. Vážil si každú skúsenosť získanú počas školskej praxe, ako aj tie z trojročnej pracovnej doby v štátnej službe, vo veterinárnej stanici v Báčskej Palanke. Tu mal príležitosť spoznávať okolie, domácnosti a minifarmy, zároveň i potreby ľudí. Po privatizácii podniku, v ktorom pracoval, svoju prácu videl inak, a tak ďalšie štyri roky pracoval v rodnej osade v rámci združenia z Pivnice v predaji dobytčieho krmiva.

V septembri 2011 začal podnikať samostatne, vo vlastnej firme Fama commerce. Vedel, v ktorom smere sa má orientovať, vďaka pracovným skúsenostiam z terénu, ale pomohli mu i rozhovory s ľuďmi, aby pochopil všetky výhody a nedostatky tejto práce. Videl v nej aj príležitosť pomôcť občanom v uplatňovaní všelijakých inovácií. Do sortimentu svojej  poľnohospodárskej lekárne okrem bežných výrobkov zaradil i nové druhy krmiva pre dobytok, hydinu, ako i pre domácich miláčikov. Tak svoje predstavy realizoval v diskonte s kvalitným dobytčím krmivom, pet shopom,  výrobkami pre záhradníctvo a poľnohospodárstvo.

Dnes Miško Belička hovorí, že sa orientoval na dvor, objekty a záhradu. Okrem tovaru v jeho predajni vždy možno dostať aj dobrú radu, čo si zákazníci tak z osady, ako aj z okolia vedia vážiť. Ak v danej chvíli niečo v predajni nemá, snaží sa zabezpečiť to v najkratšom čase. Každý štvrtok zákazníkov zásobuje kuriatkami všetkých druhov, ale aj inými druhmi hydiny. Spolupracuje s novosadskými firmami ŽivinarstvoMeveks, ako aj s bečejským podnikom Šinković.

Miško od malička mal rád zvieratá a dnes sa zaoberá prácou, ktorú rád robí. Svoju firmu považuje za rodinný podnik a verí, že sa dal správnou cestou, keďže pred pár rokmi i jeho rodičia zostali bez práce. U Beličkovcov sú dvere pre zákazníkov vždy otvorené, dokonca aj po pracovnom čase.

Silbašský podnikateľ Miško Belička verí, že aj pre poľnohospodárstvo a dobytkárstvo nastanú lepšie časy:

„Staré zvyky sa menia, vidieť rozdiely, keď porovnáme spôsob práce pred desiatimi, pätnástimi rokmi a dnes. Verím, že sa podarí oživiť aj niekdajší bohatý dobytčí fond v osade, potrebné je len vždy držať krok s dobou.“

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs