Obnovili miestne združenie poľnohospodárov

11.mar 2013

Združenie poľnohospodárov Stará Pazova bolo založené 13. februára 2009, avšak na tom zostalo. Po štyroch rokoch a po vypršaní mandátu 23. januára 2013 z iniciatívy mladších poľnohospodárov zo Starej Pazovy uskutočnili konštitutívne zasadnutie. Na zasadnutí sa dohodli (za podpory 43 hlasov prítomných), že toto miestne združenie znovu registrujú, pretože vlani na základe rozhodnutia Agentúry pre hospodárske registre združenie zaniklo. Údajne na adresu tohto združenia nebolo doručené oznámenie, že ho treba preregistrovať.

Medzičasom v Starej Pazove založili i obecné združenie poľnohospodárov, takže je možné, že vtedy došlo i k určitým nedopatreniam v tom zmysle, že načo by malo pôsobiť aj miestne aj obecné združenie.

Ján Ďurčík

Konštitutívnu schôdzu pripravil iniciatívny výbor, v ktorom boli 17 členovia – staropazovskí poľnohospodári vo veku 25 až 45 rokov, pričom tretinu členov tohto výboru tvorili ľudia, ktorí už boli zapojení do práce bývalého Združenia poľnohospodárov Stará Pazova. Ich prvou úlohou bolo zozbierať potrebnú dokumentáciu a zaslať ju do agentúry na registrovanie združenia.

Na konštitutívnej schôdzi zvolili čelných ľudí združenia a predsedom teraz už Staropazovského združenia poľnohospodárov sa stal Jaroslav Fábry. Podpredsedovia sú Janko Turčan a Vladimír Uhrík. Za tajomníka zvolili Jána Ďurčíka, ktorý nás i poinformoval o týchto novinkách.

Prvoradým cieľom obnovenia miestneho združenia poľnohospodárov je pracovať na ochrane a úprave pazovského chotára. V tom zmysle plánujú usporiadať viaceré akcie, ako je napríklad rovnanie poľných ciest, ničenie ambrózie, organizovanie prednášok a edukácií pre poľnohospodárov, ale aj vystupovanie v mene poľnohospodárov všade tam, kde je nevyhnutné obhajovať ich záujmy, ako napríklad pri prenajímaní štátnej pôdy.

A.   Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs