Podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci

8.apr 2016

Podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci

V rámci dnešného stretnutia zahraničných delegácií v Kovačici predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky a Obce Kovačica podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Dôležitou súčasťou zmluvy je aj výmena názorov, skúseností a odborníkov, ako aj organizovanie pracovných stretnutí v medziach činností úradov pôsobiacich na území zmluvných strán. Na snímke sú podpisovatelia slávnostného aktu (zľava sedia): Martin Markuš (AERD), Ján Husárik (Obec Kovačica) a Miloslav Hampel, predseda mikroregionu Stonávka v Českej republiky

Zľava sedia: Martin Markuš (AERD), Ján Husárik (Obec Kovačica) a Miloslav Hampel, predseda mikroregionu Stonávka z Českej republiky

V priestoroch Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici sa okrem podpísania zmluvy o spolupráci uskutočnil aj okrúhly stôl Potenciál rozvoja spolupráce Obce Kovačica s krajinami Vyšehradskej štvorky – príklady dobrej praxe.

Na okrúhlom stole sa okrem zástupcov Obce Kovačica zúčastnili i zástupcovia veľvyslanectiev v Belehrade a to Helena Mravíková, pracovníčka pre ekonomické vzťahy Veľvyslanectva Slovenskej republiky a Jiří Král, vedúci úseku pre ekonomicko-obchodnú a rozvojovú spoluprácu Veľvyslanectva Českej republiky, ako i predstavitelia z Mikroregiónu Stonávka a Moravskoslezského kraju.

Cieľom podujatia bolo nadviazanie kontaktov a výmena skúseností medzi účastníkmi z regiónu a krajín Vyšehradskej štvorky, plánovanie a implementácia projektov cez fondy EÚ, program V4 a pod. Neskoršie v rámci okrúhleho stola partneri V4 prezentovali realizované projekty a navrhli spoluprácu v rámci spoločných projektov.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu obce Jána Husárika v spolupráci s Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) Padina.

                                                                                                                                                                   Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs