Politické vyhlásenie Bojana Pajtića na margo “slovenských četníkov”

8.apr 2016

Politické vyhlásenie Bojana Pajtića na margo “slovenských četníkov”

DSC_2404aDnes napoludnie Báčsky Petrovec navštívil predseda Vlády APV Dr. Bojan Pajtić, predseda Demokratickej strany, zároveň i nositeľ listiny demokratov na republikových voľbách.

Po ukončenej obhliadke športovej haly a jej nového vybavenia v Základnej škole Jána Čajaka Bojan Pajtić poskytol aj politické vyhlásenie pre médiá, nadväzujúc na kvalifikácie povedané prednedávnom v Padine, ktoré vyvolali salvu polemík a politických súbojov v aktuálnej volebnej kampani:

– Svoju politickú činnosť počas vojnových rokov zameral som na ochranu menšín v tejto krajine: Slovákov, Chorvátov, Maďarov… Po vojne som sa zameral aj na zachovanie identity a rozvoj ich kultúry a budovanie multietnického spoločenstva, za čo moja administrácia získala veľký počet medzinárodných uznaní. Prvé slová po slovensky som sa naučil v druhom roku svojho života od svojej starej mamy a svojej rodiny v Kulpíne. Pred niekoľkými dňami som si pomyslel, že mám právo spochybniť aj voľbu jednotlivým príslušníkom slovenského spoločenstva, aby podporili stranu Tomislava Nikolića a Aleksandra Vučića aj napriek tomu, že títo dvaja ľudia šírili slová nenávisti a strašili menšinové spoločenstvá. Ale nemal som to právo: kvalifikácia bola hrubá. Vyjadrujem ľútosť, ak sa niekto z príslušníkov Srbskej pokrokovej strany z radov slovenského spoločenstva preto urazil. Kvalifikácia „slovenskí četníci“ sa vzťahovala výlučne a celkom zreteľne na členov Srbskej pokrokovej strany z radov slovenského spoločenstva. Ľutujem, ak to dotklo niekoho iného. Každý má právo odpustiť minulosť, zločineckú minulosť, minulosť nenávisti Vučićovi, Nikolićovi, Šešeljovi. Ja im to nikdy neodpustím, a ani nezabudnem, – vyhlásil Pajtić v Báčskom Petrovci.

 Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs