Pohár pretiekol

21.jan 2014

Pohár pretiekol

Aké príklady všetko uviesť? – Dr. Vladimir Goati a Nemanja Nenadić

Aké príklady všetko uviesť? – Dr. Vladimir Goati a Nemanja Nenadić

KORUPCIA

Karta sa zásadne neobrátila. Skôr možno povedať, že chmáry nad nezodpovedným nakladaním s peniazmi, prostriedkami, výhodami a iným zase získavajú o čosi temnejšie zafarbenie. Vyplýva to aj z počutého na nedávnej konferencie organizácie Transparentnosť, prebiehajúcej v belehradskom mediálnom stredisku, z ktorej každému účastníkovi museli v pamäti utkvieť aspoň dve základné konštatácie.

Prvou je, že sa výrazné spoločenské zlo menom úplatkárstvo dostalo do všetkých pórov spoločnosti, natoľko, že sa stalo súčasťou politickej (ne)kultúry. Následkom je, vraví prvá osobnosť Transparentnosti Srbsko prof. Dr. Vladimir Goati, že boj proti nemu v žiadnom prípade nemôže mať príznaky bleskovej vojny, keďže bude trvať celé roky. Druhá zásadná konštatácia vyplynula z ankety prebiehajúcej v 1 750 hospodárskych subjektov. Tieto priemerne na úplatky odvádzajú po 465 eur, čo je vlastne skrytou neformálnou daňou pri všetkých transakciách. Výrazne to zaťažuje nielen ekonomiku, ale aj spoločnosť vcelku. Takmer v polovici, alebo presnejšie v 43,5 percenta prípadov, sú aktérmi korupčných skutkov tí, ktorí niečo potrebujú. Inými slovami iniciátori úplatkárstva sú tí, ktorí sú korumpovaní.

Aj keď ani v ideálnych podmienkach nemožno očakávať, že korupcia zmizne, podstatné je, aby bola pod kontrolou, taktiež, aby do boja proti nej boli stále zapojené mnohé orgány, inštitúcie, organizácie. U nás sa ale stáva, že sa pre jednotlivé stromy, akými sú riadne zmedializované prípady zatýkania previnilcov, nevidí plná hĺbka lesa, prípadne to, že sa jedno stotožňuje s iným, hoci veľmi ani súvisieť nemusí.

Na uvedenej konferencii sa hovorilo zvlášť o JPP v kontexte boja proti korupcii. Tú skratku si netreba vysvetľovať po slovensky ako Jedna pani povedala, ale ako Verejno-súkromné partnerstvá. Programový riaditeľ Transparentnosť Srbsko Nemanja Nenadić prezentoval tézu, že nie je každé verejno-súkromné partnerstvo korupciou, ale, na strane druhej, takmer každá korupcia súvisí s ním. Ide o to, že dohoda niekoho z verejného, s niekým so súkromného úseku veľmi často má za cieľ zvýhodniť záujem súkromný na úkor verejného. Napríklad, spoločné riadenie verejných podnikov, prostredníctvom uvedených partnerstiev môže byť oveľa nebezpečnejšie aj od privatizácie či poskytovania koncesií súkromníkovi, lebo sa veľmi ťažko dá zistiť, či sa zisk delí úmerne vkladom jednej a druhej strany. Ďalším problémom je, že sú niektoré zmluvy o tomto partnerstve uzavreté v minulosti bez jasných pravidiel hry, vo forme zmlúv o podnikateľsko-technickej spolupráci.

Bez jasných orientačných bodov v uplynulých rokoch, úmerne tomu rástli aj možnosti nezodpovedne nakladať s prostriedkami. Práve preto si Transparentnosť do pracovnej agendy na tento a budúci rok zaradila štyri oblasti zvýšeného záujmu: verejno-súkromné partnerstvá, verejné obstarávanie, prístup informáciám a verejné rozpravy. Sú časťou projektu Vyššia transparentnosť a účinnosť verejného úseku v štyroch oblastiach, podporeného Delegáciou EÚ v Srbsku, ktorého prioritnou zložkou je práve boj proti úplatkárstvu.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs