Postupné prispôsobovanie sa

21.jan 2014

Postupné prispôsobovanie sa

04hkszdravZDRAVKO ILIĆ, KOORDINÁTOR BYRA PRE SPOLUPRÁCU S EURÓPSKOU ÚNIOU HKS

– Ako z pohľadu Hospodárskej komory Srbska vnímate nadchádzajúce ukončenie procesu liberalizácie dovozu z únie?

– Tento rok je posledný prechodný rok uplatnenia Stabilizačnej a asociačnej dohody, čo znamená, že sa proces liberalizácie dovozu výrobkov z EÚ ukončí. Pre priemyselné produkty to prakticky znamená, že viac nebude clo na tie z únie. Nebude to ale mať dáky zvlášť veľký efekt na nás, keďže je momentálne okolo 95 percent priemyselných produktov už liberalizovaných. Keď ide o poľnohospodárske výrobky, situácia je taká, že je okolo štyristo tarifných liniek naďalej chránených, kým by pre všetky iné výrobky malo v zásade platiť to, čo aj pre výrobky priemyselné. Toto je šiesty rok, v ktorom naše poľnohospodárstvo znáša následky otvárania sa trhu, a v tomto zmysle by sa nič prevratové nemalo stáť. No musíme dbať na to, aby sme v uvedených odvetviach posilňovali vlastné pozície: ak to nezdoláme, môžeme neskoršie naraziť na problémy.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs