Predvolebné prípravy na područí petrovskej komúny i naďalej v plnom prúde

22.jan 2014

Úspešné kandidačné zhromaždenie   voličov v Hložanoch a v Kulpíne

Začali i s kandidovaním do rady výrobcov

Predvolebné prípravy na područí petrovskej komúny, do ktorej patrí Petrovec, Kulpín a Hložany, sú v plnom prúde.

Najdôležitejším prejavom týchto príprav v minulom týždni boli bezpochyby zhromaždenia voličov, na ktorých navrhovali kandidátov do budúcej obecnej rady. Ako sme to v minulom čísle písali, v Petrovci tieto zhromaždenia prebiehali úspešne a na nich sa zúčastnilo vyše tisíc voličov. Podobne zdarne prebiehali i v Kulpíne a Hložanoch.

Ako v Petrovci, tak i v Hložanoch a Kulpíne tieto zhromaždenia boli vo štvrtok. V Kulpíne zhromaždenia voličov prebiehali na dvoch miestach: V. volebná jednotka mala zhromaždenie v kinovej sále a VI. v miestnostiach obecného domu. Na oboch zhromaždeniach bol mimoriadne pekný počet prítomných voličov a zhromaždenia zakončili s prácou zdarne. Voliči navrhli asi 30 kandidátov, ale na kandidačné listiny sa dostalo spolu 18 kandidátov. Spomedzi týchto 18 kandidátov Kulpínčania si do obecnej rady Petrovec zvolia 9. výborníkov.

V Hložanoch sa zhromaždenia voličov konali na území VII. a VIII. volebnej jednotky a to v novej a Turócovej škole. V Hložanoch sa už dávno nepamätajú na tak širokú účasť občanov na nejakej konferencii, alebo zhromaždení voličov. Počítajú, že na každom mieste bolo vyše 200 prítomných. Tentokrát i rozprava bola veľmi pekná. Uvažovalo sa správne a vecne o každom navrhnutom kandidátovi. Spomedzi viacej navrhnutých kandidátov na kandidačné listiny  v Hložanoch sa dostalo 14 najlepších občanov, z ktorých do obecnej rady Petrovca bude zvolené 7. výborníkov.

Okrem týchto zhromaždení už koncom minulého týždňa začali na područí petrovskej komúny navrhovať i kandidátov do rady výrobcov. Prvé zhromaždenie voličov podľa týchto volebných jednotiek boli v sobotu a nedeľu. Tak v sobotu bolo v Petrovci zhromaždenie voličov v priemyselnej volebnej jednotke č. 5, do ktorej  o. i. patrí i „Kooperatíva“ a obchodný podnik „Jednota“, a v Hložanoch mali zhromaždenie voličov v poľnohospodárskych jednotkách  č. 7. a 8. V nedeľu mali zhromaždenie voličov priemyselné jednotky č. 3.  a 4., do ktorých patria o. i. i tehelňa „Omladina“, komunálny podnik  „Čistota“, naďalej konopáreň „28. október“, mlyny „Jánošík“ a „Sloboda“, novinovo-vydavateľsko tlačiarský podnik „Hlas ľudu“ a i. Všetky tieto zhromaždenia voličov prebiehali zdarne a na nich boli navrhnutí skutočne dobrí občania za kandidátov do rady výrobcov.

Keďže je na područí petrovskej komúny spolu až 23 volebných jednotiek, zhromaždenia voličov, na ktorých sa majú navrhovať kandidáti do rady výrobcov, potrvajú do konca toho týždňa.

– r.-

(Z čísla 78 Hlasu ľudu,

 ktoré vyšlo 2. októbra 1957

v Báčskom Petrovci)

 vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs