Bum-bum-bum!

22.jan 2014

Vážení občania, v dôsledku znepokojenia a pohoršovania sa niektorých občanov, všetkým občanom sa dáva na známosť toto tuto:

Je síce pravda, že v januári občania dostali šeky, to jest navýšené účty za spotrebovanú elektrickú energiu a za spotrebovaný plyn v decembri. Na túto – ako aj na každú inú záležitosť sa prikazuje pozerať sa len a len zo slnečnej strany, z ktorej strany je jasné, že je dobre, že ešte stále okrem spomenutých a početných iných účtov nedostávame aj účet za spotrebovaný vzduch.

Ako utešujúca okolnosť v súvislosti s vyššie uvedenými navýšenými účtami vyznieva skutočnosť, že naša ministerka energetiky prisľúbila, že si veru kompetentní na inkriminované účty budú povinní poriadne posvietiť; neviem ako vy, mne sa ale ľúbi počúvať ministerské sľuby.

Vysúkajte, vážení, rukávy; nové pracovné príležitosti sú na obzore. V Zemune, vraj, čo nevidieť, budú investovať Nemci! Ak som dobre počul, budeme vyrábať autobusy značky Mercedes; ak sa dobre domnievam, prispôsobené tunajším cestám – necestám. Z čoho prirodzene vyplýva, že ak nami vyrobené autobusy budeme vyvážať, dovozové krajiny budú musieť prispôsobiť vlastné vozovky našim výrobkom a možno nás vyzvú – vysúkať rukávy….

Vraj, že pričinením šeikov zo Zjednotených arabských emirátov Belehrad v priebehu nasledujúcich sedem rokov vyrastie v skutočné mesto na vode, čím sa – nie je vylúčené – vytvoria predpoklady na vznik budúceho mesta pod vodou.

Ako píšu v istom denníku, istý sudca v Niši vraj prepustil sedem zaistených osôb upodozrievaných z brutálnej lúpeže, lebo v súdnej sieni, za bieleho dňa, zmizol elektrický prúd. Nezdá sa vám, vážení, že u nás ten prúd vypínajú pomerne často?

Bum!

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs