KYSÁČ: Účty za plyn a kominárske služby rozhnevali občanov

22.jan 2014

KYSÁČ: Účty za plyn a kominárske služby rozhnevali občanov

V priestoroch Miestneho spoločenstva Kysáč početní občania v pondelok a utorok 20. a 21. januára masove podpisovali dve petície.

Podpisovanie dvoch petícií v Miestnom spoločenstve Kysáč

Podpisovanie dvoch petícií v Miestnom spoločenstve Kysáč

Jednu za zrušenie poplatku za komimnárske služby, čo platia odnedávna a to na základe rozhodnutia Zhromaždenia mesta z 31. mája 2013. Inak, tento poplatok sa uberá vo výške 1 dinára za štvorcový meter obytného priestoru.

Druhá petícia sa vzťahuje na vykurovanie, presnejšie na decembrové účty za plyn. Touto petíciou sa občania dožadujú, aby sa znovu prehodnotili a zrušili decembrové účty za plyn z roku 2013.

Keďže je na decembrovom účte uvedená omnoho vyššia spotreba plynu  v porovnaní s tnovembrovou, a klimatické podmienky sa značne nezmenili (v decembri vzhľadom na november 2013), petíciou sa dožaduje, aby sa prehodnotila kalorická hodnota doručeného plynu a v súlade s tým vykonala korekcia spomenutého decembrového účtu.

Občania sa sťažovali na účty za plyn, ktorý si uvádzali s cieľom obľahčiť vykurovanie na staré dni, ale sú vysokou cenou prinútení odstúpiť od tohto energentu, lebo príjmy sa, na rozdiel od účtov, nezvyšujú.

Rozčarovaní sú aj uvedením poplatku za kominárske služby, lebo kominárov už roky nevideli a komíny si čistia sami alebo si za túto službu musia platiť. Na skromné príjmy je to nový útok a ďalšie obťaženie domáceho rozpočtu.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs