Pokrajinské Zhromaždenie: O rozpočte a správe ombudsmana

18.júl 2016

Pokrajinské Zhromaždenie: O rozpočte a správe ombudsmana

Dnes prebieha zasadnutie pokrajinského Zhromaždenia. Poslanci rokovali aj o pokrajinskom rozpočte za rok 2015, t.j. správe o realizácii rozpočtu za rok 2015. Tento bod väčšinou hlasov aj schválili. Zvolili aj zástupcov pokrajinských tajomníkov, čím kompletizovali novú pokrajinskú vládu.

DSC_0011Pre začiatkom zasadnutia predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović vyhlásil, že očakáva ostrú rozpravu nielen keď ide o správu o rozpočte, ale aj o všetkých iných bodoch.

„Majúc v ohľade analýzu práce minulého zloženia pokrajinskej vlády, nedopatrenia, ktoré sa udiali, škandály a aféry, ako aj určité činnosti, ktoré zapríčinili veľmi zlú situáciu v zdravotníctve, v  organizácii pokrajinskej správy, v Správe pre kapitálne vklady, ktorá je významným nositeľom aktivít v celkovom rozpočte, očakávam, že poslanci ukážu jasné stanovisko o tom ako a akým spôsobom sa trovili prostriedky občanov Vojvodiny,“ povedal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović. Doložil, že v nadchádzajúcom období nová vláda bude paralelne vykonávať dve veci: stanovovať všetky negatíva, ktoré poznačili pôsobenie predošlej vlády, ako aj implementovať nový program novej vlády v tých oblastiach, kde ne najurgentnejšie. „Najťažšia situácia je v zdravotníctve. Do konca roka viac ako 300 miliónov dinárov bude vyčlenené na objednávky nevyhnutného vybavenia pre regionálne nemocnice a kliniky,“ vyhlásil Mirović.

 

Nenad Borović: Verejné financie boli v súlade s fiškálnymi princípmi

DSC_0117„Verejné výdavky v roku 2015 boli podľa zákonu o rozpočtovom systéme. Novému zloženiu vlády zostali verejné financie, ktoré boli realizované zodpovedne a transparentne, keďže AP Vojvodina každý rok podávala správu o rozpočte, na rozdiel od republikovej vlády, ktorá nemá túto prax už niekoľko rokov dozadu,“ povedal Borović.

Osobitnú pozornosť a viac-hodinovú rozpravu vyvolala správa pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana za rok 2015. Zatiaľ čo poslanci poslaneckých skupín Demokratickej strany a Ligy sociálnych demokratov, ako aj Zväzu vojvodinských Maďarov, schvaľovali túto správu, poslanci skupín Srbskej radikálnej strany a Srbskej pokrokovej strany mali rad pripomienok, ktoré sa týkali aj samotnej správy, ktorej časti označili aj za príliš spolitizované, ako aj na rozsah kompetencií, ktoré má pokrajinský ombudsman.

Zástupcovia pokrajinských tajomníkov:

 

Zástupca pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo: Robert Otot.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá: Milan Kovačević.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami: Nebojša Kuzmanović.

Zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo: Ivanka Savić.

Zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť: Milka Budakov.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu: Goran Ivančević.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre urbanizmus a ochranu životného prostredia: Aleksandar Andrić.

Zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre vysoké vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť: Dušica Rakić.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre energetiku, stavebníctvo a dopravu: Rade Basta.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre šport a mládež: Ljubomir Stanisavljev.

Zástupca pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo a turizmus: Pavle Počuč.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs