Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: Dobrá správa pre Srbsko

19.júl 2016

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: Dobrá správa pre Srbsko

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková vyhlásila, že otvorenie kapitol 23 a 24 je pre Srbsko významnou správou a krokom v dobrom smere.

„Pre Srbsko je to významnou správou a krokom v dobrom smere. Súbežne, z hľadiska Európskej únie, a zvlášť z hľadiska pozície Slovenska, ako predsedníckej krajiny Rady EÚ, ide o dôkaz, že držíme slovo a že politiku rozširovania chápeme vážne, ako strategicky efektívny inštrument posilnenia stability, demokracie a prosperity v Európe. Teraz má Srbsko vytrvať na tejto ceste, implementovať reformy, na ktoré za zaviazala,“ poznamenala Repčeková.

Doložila, že tempo integrácie Srbska v únii nebude určovať rýchlosť otvorenia kapitol, ale kvalita implementovaných reforiem. „V tomto kontexte Srbsko môže počítať s našou pomocou. Pripravení sme pomôcť novej vláde Srbska, aby udržala pozitívnu dynamiku procesu pristupovania,“ povedala veľvyslankyňa.

Jasmina Pániková

Zdroj: Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs