Popović a Repčeková o spolupráci v oblasti inovácií

4.okt 2017

Popović a Repčeková o spolupráci v oblasti inovácií

Minister inovácií a technologického rozvoja Nenad Popović sa stretol dnes s veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovou.

Ako oznamujú z kabinetu ministra Popović a Repčeková vyjadrili spokojnosť s rozvojom bilaterálnych vzťahov Srbska a Slovenska a zdôraznili, že oblasť inovácií a technologického rozvoja predstavuje veľký potenciál na zveľadenie spolupráce dvoch krajín.

Veľvyslankyňa Repčeková zdôraznila, že Slovensko dáva veľký dôraz na bližšiu spoluprácu vedy a hospodárstva. Ako príklad uviedla spoločnosť CEIT (Central European Institute of Technology) v Žiline, ktorá spoluprácou s technickými fakultami na Slovensku ročne z realizovania inovačných projektov zarobí na desiatky miliónov eur a dnes predstavuje stredisko inovácií strednej Európy.

„Najväčší počet inovácií, ktoré Slovensku prinášajú ekonomický rast, prichádzajú z mikro, makro a stredných podnikov. Rozvoj tohto sektoru v oblasti IT môže byť hlavnou hybnou silou ekonomického rozvoja Srbska,“ uzavrela veľvyslankyňa Repčeková.

Zdroj: Kabinet ministra inovácií a technologického rozvoja  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs