Štipendiá pre stredoškolákov

4.okt 2017

Štipendiá pre stredoškolákov

Prítomní členovia Komisie pre štipendiá: Anna Medveďová, Ján Brna a Svetlana Zolňanová

Dnes zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Hlavným bodom rokovacieho program bolo schvaľovanie zoznamu štipendií pre stredoškolákov z Gymnázia v Kovačici a v žiackom domove v Báčskom Petrovci. Oba súbehy na štipendiá boli otvorené od 20. do 30. septembra.

Žiacky domov v Petrovci

Rešpektujúc pravidlá súbehu, zo žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci poslali prihlášky: Branislav Pop zo Starej Pazovy, Iveta Medveďová z Kysáča, Viktória Fačarová zo Selenče, Emília-Jana Palešová z Erdevíka a Nataša Trunečka zo Starej Pazovy. Komisia sa jednohlasne uzhodla a navrhla udeliť  týmto piatim žiakom štipendiá na školský rok 2017/2018.

Gymnázium v Kovačici

Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici sa na súbeh prihlásilo sedem žiakov. Na základe rozpočtu, štipendiá z Kovačici môžu dostáť iba piati žiaci, takže Komisia navrhla ich udeliť: Hane Čížikovej, Rebeke Majdlíkovej, Andrejovi Tomášovi, Ivanovi Cickovi, Ivone Bírešovej a ako náhradníkov navrhli Gabrielu Feketyovú a Jozefa Barcu.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs