Potenciálne možné východiská

19.mar 2015

Potenciálne možné východiská

Miloš Stojković a Anna Jašková

Miloš Stojković a Anna Jašková

O PRIVATIZÁCII MÉDIÍ NA ZASADNUTÍ VÝKONNEJ RADY NRSNM

Členovia Výkonnej rady NRSNM majú za sebou tretie zasadnutie. Prebiehalo v utorok 17. marca a ústredným bodom zasadnutia bola téma týkajúca sa privatizácie lokálnych médií.

Na zasadnutí sa okrem členov Výkonnej rady zúčastnili aj členovia Výboru pre informovanie, ako aj redaktori, respektíve riaditelia jednotlivých lokálnych médií. Z dôvodu, že sú niektoré časti zákonov týkajúcich sa privatizácie médií príliš konfúzne, na odporúčanie Nezávislého združenia novinárov Srbska pozvali advokáta Miloša Stojkovića z Advokátskej kancelárie Živković i Samardžić v Belehrade, aby pretlmočil zákony a spolu s prítomnými sa pokúsil odpovedať na doposiaľ nezodpovedané otázky. Ako povedal, zákony sú jasné, ale iba pri samotnom uplatnení vidno, koľko problémov nesú so sebou.

Známy je dôvod, prečo sa štát rozhodol pre privatizáciu médií – odstrániť vplyv štátu, čiže politiky na nezávislú redakčnú politiku. Známy je aj priebeh privatizácie – listy o záujme, predaj kapitálu verejnou aukciou, príp. rozdelenie účastín zamestnaným. V prípade nerealizovania privatizácie médium prestane jestvovať. Otázne je, či jestvuje spôsob, ktorým by sa zachovali médiá? Akú úlohu v zachovaní slovenských médií môže mať Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny?

„Národnostná rada môže založiť určitú nadáciu, ustanovizeň alebo združenie, ktoré môžu byť zakladateľom médií, ale nemôžu prebrať zakladateľské práva nad už jestvujúcimi médiami,“ hovorí Stojković. „V prípade nerealizovania predaja média a nezáujmu zamestnaných o rozdelenie účastín prvé riešenie by bolo vyhľadať niekoho, kto by chcel kúpiť médium, druhou je založenie mimovládnej organizácie, ktorej prostriedky by boli formované z rôznych fondov, a treťou je vytvorenie siete médií, ktoré sa zaoberajú verejným informovaním v jazykoch národnostných menšín. Vo vašom prípade som tej mienky, že by jestvujúca Asociácia lokálnych médií mohla participovať ako kupec médií. Keď ide o nadáciu, ktorú by založila Národnostná rada, v tejto chvíli je nejasné, či by sa tá nadácia mohla zúčastniť v privatizácii, keďže sa aj nadácia formuje z verejných fondov. Ohľadom tejto otázky, ako aj tej, či by sa tá nadácia mohla uchádzať o prostriedky na lokálnej úrovni, sa skontaktujeme s Ministerstvom pre kultúru a informovanie, ako aj Agentúrou pre privatizáciu.“

Ako zabezpečiť zamestnancom platy, ak je projektové financovanie určené iba na financovanie programu? Budú účastiny rozdelené aj bývalým zamestnancom? Je možné rozšírenie rozpočtu národnostných rád s cieľom financovania určitej nadácie? Otázok skutočne veľa…

Jasmina Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs