Zvíťazili Fagan a Mix-Sunoko

19.mar 2015

Zvíťazili Fagan a Mix-Sunoko

Najlepšie ženské družstvo Mix-Sunoko

Najlepšie ženské družstvo Mix-Sunoko

ŠPORTOVO-REKREAČNÉ HRY V KOLKOCH

Športovo-rekreačné hry v Kovačici majú dlhú tradíciu. Už 53 rokov muži zrážajú kolky a trochu menej – 35 rokov sa nepretržite týmto športom zaoberajú aj ženy. Dodnes sú ľudia, aktívni kolkári, účastníci robotnícko-športových hier, ktorí zaručujú, že kolkárstvo v Kovačici pretrvá. Tohto roku sa zhromaždilo dvanásť mužských tímov: Proves, Penzisti, Pekáreň Niky, In-auto, P. K. Ľavroš, Okno, Vkus, Dr. Janko Bulík, Martin, FK Slávia, Elkov a KMV Fagan a deväť ženských kolkárskych družstiev: Sunčice, Penzistky, Stredisko pre sociálnu prácu, Annamária, Čertice, Zvončice, Sestričky, Jánošík a Mix-Sunoko.

Súťaž sa skončila v prvej polovici februára 2015 v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia, keď kolkárske dráhy zostali pusté, bez kolkárov a kolkárskeho hluku fanúšikov.

ŠRS Slávia znovu ožilo v sobotu 14. marca 2015, keď usporiadali tradičný kolkársky bál, na ktorom bola aj posledná stolička obsadená. Bol tam pekný počet kolkárov a kolkárok, účastníkov RŠH, ktorí netrpezlivo očakávali vyhlásenie najlepších a udelenie odmien. V mene organizátora kolkárov privítal Želimír Hriešik, predseda Kolkárskeho klubu Slávia, ktorý spolu s asistentkou Annou Farkašovou slávnostne udelili najlepším ďakovné listiny, medaily a poháre. Tohto roku v konkurencii mužov prvé miesto získal tím KMV Fagan, Elkov bol druhý a na tretej priečke zakotvil Futbalový klub Slávia.

       Víťazné mužstvo KMV Fagan

Víťazné mužstvo KMV Fagan

V súťaži ženských celkov tím Mix-Sunoko obsadil prvé miesto, druhoumiestnený bol Jánošík a Sestričky zakotvili na treťom mieste. V konkurencii jednotlivcov mužov Jaroslav Čerňoš zrazil najviac kolkov (282), na druhom mieste bol Ján Marko (274) a Denis Zloch skončil tretí (256). V súťaži žien najúspešnejšia bola Vierka Parasková (256), na druhom mieste skončila Katarína Maková (239) a o šesť kolkov menej zrazila Vieroslava Sabová (233).

Aj tohto roku medzi sebou súťažili kolkári jednotlivých ulíc a diplomy sa dostali do rúk družstva Nové námestie (337), druhí boli Bírešovci (331) a na treťom mieste zakotvili Ľavrošovci (330). Najúspešnejší pár Eva Sachterová a Martin Suchánek zrazil 254 kolkov, druhým párom boli Ľudmila Bírešová a Martin Chrťan (249), kým Anna Farkašová a Miroslav Hrček (247) získali tretie miesto. Titul najlepšej „rybárky“ sa dostal do rúk Márii Gagesovej zo ženského tímu Penzistky, pokým o dve ryby viac mal Juraj Vašej z tímu Proves.

Kovačickí kolkári sa v spomenutú sobotu spolu s hudobníkmi Jaroslavom Nemčekom a Jaroslavom Glózikom veselo pobavili, tiež vyhrali početné, pekné odmeny v tombole a domov si odniesli jedinečný zážitok, na ktorý si budú dlho pamätať.

    Anička Chalupová

  

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs