Poviedky pre deti dolnozemských Sloveniek

3.nov 2017

Poviedky pre deti dolnozemských Sloveniek

Včerajší matičný program v Petrovci sa niesol v znamení poviedkovej tvorby slovenských autoriek z antológie Jednozubý úsmev zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej.

Do realizácie podujatia zapojili žiakov zo Základnej školy Jána Čajaka, kde sa program aj uskutočnil. Žiaci boli skvelí, poviedky dobre interpretovali a zaspievané melodické piesne pomedzi texty osviežili večierok.

Literárny večierok venovaný antológii prózy pre deti slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska Jednozubý úsmev zostavovateliek Viery BenkovejEtely Farkašovej sa uskutočnil na správnej adrese – presne tam, kam je adresovaná tvorba prezentovanej knihy: k deťom. Aby im rozšírila obrazotvornosť a aspoň trochu spestrila uponáhľanú príliš informatizovanú dobu, v akej žijeme.

Predtým ako sa to roztočilo prítomných na literárnom večierku na úvod v mene hostiteľa a organizátora privítali riaditeľka školy Vlasta Werleová a predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová.

Program

V rámci večierka krásneho slova z poviedky Biela cica Dagmar Márie Anocovej najprv prečítala Dajana-Jana Brnová z 8.c triedy, poviedku O múdrej Aničke Viery Švenkovej dialogicky predniesli Dávid Opavský, Stanislav Koruniak, Sára Andrášiková a Una Žilićová zo 7.c triedy.

Emília Gániová, Peter Opavský a Daniela Zátrochová z 8.c triedy to tiež urobili pri poviedke Márie Kotvášovej-Jonášovej Povedz mi ocko. Alisa Opavská a Silvia Báďonská zo 6.c triedy odprezentovali prózu Moja diétna mama Hany Koškovej.

Napokon Bobrie dobrodružstvo Márie Fazekašovej predniesli Marcela Gániová, Martin Červený a Martina Bujzášová zo 6.a triedy.

Žiacky chór ZŠ Jána Čajaka, ktorým diriguje Mariena Stankovićová-Kriváková, zasieval nacvičené pesničky. Prítomní si vypočuli piesne Hody, Biely človek, Skleníková záhrada, Vadí – nevadí, Solmizácia, Básničky do pamätníčka. Na záver hudobníčka Iveta Kováčová na syntetizátore zahrala aj Etudu Karla Czernyho.

Príhovory

Dobrý štart knihy, priaznivé ozveny vo verejnosti, tiež dobrého zdravia a zdaru v práci zostavovateľskému tímu popriali viacerí gratulanti. S peknými želaniami sa prihovorili predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka a podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik. Tiež aj zástupca predsedu obce Ján Brna a spisovateľka pre deti Xénia Mučajiová.

Príhovor zostavovateľky Viery Benkovej sa sčasti dotýkal mladej generácie a prítomných žiakov, ktorým sa pokúsila vysvetliť. Aby si uvedomili čo im prináša krásne slovo. Sčasti vysvetlila aj zámer vydať antológiu slovenskej „ženskej literárnej tvorby pre deti“ a preniesla pozdravy profesorky Farkašovej.

Večierok prichystali K. Melegová-Melichová a profesorky miestnej základnej školy Mária Andrášiková, Jarmila Pantelićová, Vesna Valihorová-FilipovićováM. Stankovićová-Kriváková.

Viera Benková a Etela Farkašová

Spolupráca na literárnom poli medzi Vierou Benkovou a Etelou Farkašovou začala roku 2012. Bol to spoločný výber z poetickej tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska Plášť bohyne. Pokračovala 2014 antológiou poviedok Studienky a knihou Eseje a štúdie roku 2015.

Z literatúry pre dospelých sa autorská dvojica presunula na mapovanie literatúry pre deti Sloveniek. Tá vyústila k vydaniu prezentovanej knihy próz pre deti Jednozubý úsmev vydaný roku 2016. Na obzore je avizovaná antológia poézie pre deti, ktorú by do konca roka mala vydať Matica slovenská v Srbsku. Tak ako vydala aj všetky hore uvedené knihy.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs