Pozoruhodná náplň práce združenia Objatie z Kulpína

19.mar 2019

Pozoruhodná náplň práce združenia Objatie z Kulpína

Za prítomnosti svojich členov a hostí včera večer Zruženie osôb s osobitnými potrebami Zagrljaj-Objatie z Kulpína usporiadalo výročnú schôdzu. Zduženie pôsobí už štyri roky a o jeho vlaňajších aktivitách a snahách informovala predsedníčka združenia Jarmila Zelenáková.

Objatie sídli v miestnostiach, ktoré sú v rámci Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Združenie za štyri roky pôsobenia malo pekné, ale aj ťažké chvíle. V každom prípade pre deti združenie a stretnutia trikrát týždenne znamenajú veľmi mnoho a taktiež aj ich rodičom. Všetci členovia spolu sú ako jedna šťastná rodina, ktorá sa navzájom podporuje aj v ťažkých chvíľach a problémoch ako i v tých pekných a šťastných.

Hlavne sa snažia večerným stretnutiam dať zmysluplný obsah nejakými zaujímavými ideami v realizácii ktorých účinkujú aj deti aj dospelí. Tak aj deti zo združenia sa stávajú plnohodnotní členovia spoločnosti. Počas stretnutí vyrábajú rôzne zaujímavé výrobky, ktoré potom predávajú a tak získavajú časť prostriedkov pre združenie.

Počas realizácie početných dielní sa snažia, aby všetci boli aktívni. Už či je to kreslenie, háčkovanie, vyfarbovanie – teda prácou, ktorá rozvíja motoriku alebo je to čisto fyzická aktivita.

Objatie má peknú spoluprácu s inými združeniami v Kulpíne ako aj v obci, ako aj so združením Naši anđeli z Kucury a Pracovným centrom Milana Petrovića z Nového Sadu. Počas uplynulého roka sa zúčastnili rôznych podujatí a tak čím viacej ľudí sa dozvie o práci združenia a stávajú sa viditeľnými nielen v prostredí, v ktorom žijú, ale aj širšie.

Predsedníčka chronologicky uviedla všetky aktivity združenia počas roka. Medziiným aj to, že ochotná skupina športovcov usporiadala pre združenie humanitárny turnaj a tak ich finančne podporili v pozoruhodnej humanitárnej akcii. Zo Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec združenie dostalo počítač so sprievodnou technikou.

Organizovali aj výlety pre svojich členov, tiež uvítali svojich kamarátov v združení a tak trávili spoločné chvíle. Zúčastnili sa rôznych podujatí vo svojom prostredí ako sú Slovenský výtvarný tábor, Predslávnosťové dni v Kulpíne, Svadba voľakedy a dnes, Vianočné trhy v Petrovci.

Vedenie a plány zduženia

Vzhľadom na to, že je tento rok aj volebným v Objatí, predsedníčka informovala, že sa zhodli aby vedenie zostalo v takom zložení ako doteraz: predsedníčka Jarmila Zelenáková, zástupca predsedu Ján Zelenák a pokladník Michal Plachtinský.

V tomto roku sa pokúsia prostredníctvom projektov zabezpečiť jednu domácu, ktorá by pracovala v združení. Pracovné akcie budú zamerané na údržbu miestností kde sídli združenie. Naplánované sú výlety, hosťovačky, účasť v podujatiach.

Celková činnosť závisí od financií. Združenie sa financuje z prostriedkov obce (projektom), predaja výrobkov združenia, humanitárnych akcií a tak aj vlaňajšie hospodárenie bolo pozitívne.

Z hostí sa prihovorili: Savo Spremo zo združenia petrovských výtvarníkov, Katarína Zorňanová zo Spolku kulpínskych žien, Andrej Širka z Poľovníckeho spolu Fazan Kulpín a Pavel Gaža z MOMS Kulpín.

V mene členov združenia a ako rodič sa prihovoril Ján Šuľan. Po úradnej časti nasledovalo družné posedenie pri pochúťkach.

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs