Pozvanie na 53. Stretnutie v pivnickom poli

3.okt 2018

Pozvanie na 53. Stretnutie v pivnickom poli

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu vyzývajú zúčastniť sa na 53. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 23. do 25. novembra 2018 v Pivnici.

Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej dediny, resp. štátu) treba zaslať do 29. októbra 2018. Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) piesne a na dole uvedené adresy zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname, že pri výbere piesní treba prihliadať na ich pôvodnosť, ktorá reprezentuje prostredie, resp. región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle). Podľa možnosti netreba prihlasovať piesne predvedené na uplynulých ročníkoch festivalu.  

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli majú speváci, ktorí majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť sa na festivale najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

SKUS Pivnica – hostiteľ Stretnutia v pivnickom poli – pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici. Účastníkom festivalu cestovné trovy hradí vysielajúca strana.

 

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

 

SKUS PIVNICA

(pre Stretnutie 2018)

21 469  Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko

Mob.:  +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)

e-mail:  skudpivnice@hallsys.net  a  gvalentin@mts.rs

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs