Starým s láskou

3.okt 2018

Starým s láskou

Klub pre dospelých a staré osoby pri Stredisku pre sociálnu prácu Stará Pazova i tohto roku pripravil, po 9-krát, príležitostný program venovaný starším a starým ľuďom, tiež dospelým osobám s invaliditou.

Cieľom  bolo posilnenie občianskej a medzigeneračnej solidarity a promócia aktívneho postoju k vlastnému starnutiu a starnutiu osôb vôkol nás, ktorý je dôležitou podmienkou kvalitného a dôstojného života. Októbrové kultúrno-umelecké večery sa konajú v každý utorok v Klube pre dospelých a staré osoby v staropazovskom mestskom parku.

Tohtoročné októbrové dni solidarity včera večer slávnostne otvorila Rada Žugićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Stará Pazova. O programoch sa viac zmienila Mirjana Sokolovićová, organizátorka.

Hostiteľom prvého z radu naplánovaných  programov bol tamojší Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix. Na tomto tradičnom Fénixovom stretnutí s priateľmi hosťami boli známi estrádni umelci Beki Bekić s priateľmi. Na dobrú náladu zaspieval i zahral ďalší veľký priateľ Fénixovcov Miodrag Mića Kostić.

Pred 38. rokmi je prvý raz premietaný legendárny film Slobodana Šiljana Ko to tamo peva. Usmiateho harmonikára vo filme hral práve Mićo, ktorého mnohí aj dnes poznajú hoc kde sa zjaví a to najmä po piesni Za Beograd

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs