Stará Pazova: V ústrety voľbám do NRSNM

5.okt 2018

Stará Pazova: V ústrety voľbám do NRSNM

Včera večer sa v Klube VHV konalo zasadnutie členov Správnej rady MOMS v Starej Pazove. Schôdzu otvorila a viedla Anna Balážová, predsedníčka pazovských matičarov a tentoraz ústrednou témou ich rokovania boli voľby do NRSNM.

Balážová podčiarkla, že všetci tí, ktorí nie sú ešte zapísaní do osobitných voličských zoznamov majú času to urobiť do  stanovenej lehoty a tým sa zúčastniť, čo je ich demokratické právo, nadchádzajúcich volieb, ktoré sa uskutočnia 4. novembra. Výzva platí najmä pre mladých ľudí, ktorí sa takýchto priamych volieb do národnostných rád  ešte nezúčastnili, aby to urobli a na voľbáh hlasovali podľa svojho presvedčenia.

Ako bolo počúť, na včerajšej schôdzi pazovských matičiarov na zasadnutí 29. augusta členovia RVK vyhlásili Volebnú listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, ktorú 29. augusta odovzdalo združenie Matica slovenská v Srbsku, pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Volebná listina pod číslom 2 má 29 kandidátov. Zo Starej Pazovy sú na tejto listine štyria kandidáti a to sú samotná nositeľka listiny Libuška Lakatošová, národná poslankyňa a predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka, potom Janka Havran, riaditeľ rovnomennej základnej školy, Igor Feldy, slovenský evanjelický farár a Boris Babík, známy operný spevák.

Členovia SR MOMS Stará Pazova podporili túto ako uviedli, ozaj silnú kandidačnú listinu, a v pokračovaní schôdze rokovali o tom,  čo sa od nového zloženia v národnotnej rade očakáva, presnejšia za čo by sa mali navrhutí štyria kandidáti z tohto prostredia zasadzovať. Vzájomná diskusia priniesla veľa podnetných návrhov a schôdze sa zúčastnila i nositeľka listiny L. Lakatošová. Okrem iného zdôraznila, že sa budú usilovať o zachvávanie a skvalitnenie života a práce tunajších Slovákov v štyroch  oblastiach pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, informovanie a úradné použvanie jazyka a písma a tiež o  riešenie daných problemov, ktoré zaťažujú príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs