Detský týždeň v Kulpíne: domáci miláčikovia a požiarnici

5.okt 2018

Detský týždeň v Kulpíne: domáci miláčikovia a požiarnici

Každoročne začiatkom októbra deti sa v škole nielen učia ale aj zabávajú. Tohto roku aktivity Detského týždňa sa začali 1. októbra. Aj pre žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne učitelia vždy pripravia zaujímavé aktivity v rámci Detského týždňa. Ako povedala vedúca Detského zväzu tejto školy Danuša Galádiková deti s nadšením šli do každej aktivity.

Zaujímavý bol už prvý deň Detského týždňa, keď sa všetci žiaci zapojili do takého školského veľtrhu domácich miláčikov a priniesli si do školy svoje zvieratká. Komisia, ktorú tvorili žiaci hodnotila tie zvieratká a v troch kategóriach, do ktorých boli zaradené: operence, zvieratá s kožušinkou a plazy a vyhlásila najlepšie zvieratko z každej kategórie. Všetci žiaci zapojení do aktivít veľtrhu zvierat dostali sladkosti.

Nasledovný deň Detského týždňa bol vyhradený pre kreativitu žiakov. Ekologická a výtvarná sekcia kulpínskej školy usporiadali tvorivú dielňu na tému Jeseň v mojej dedine a počas tzv. perforancie vyrábali ježkov. Do tejto aktivity boli zapojení žiaci 1. až 3. ročníka. Podobne ako minulé roky aj tohto pokračovala spolupráca školy a múzea v Kulpíne. Tak druháci v Muzeálnom komplexe v Kulpíne absolvovali dve dielne na tému Slnečnica a Kukurica, kde tvorili práce z týchto dvoch rastlín.

Streda 3. októbra bola vyhradená pre súťaž vo videohrách pre vyššie ročníky a kino, kde nižšie ročníky pozerali detské filmy. Vo štvrtok boli tvorivé dielne v múzeu. Žiaci spracovali tému Zrkadlo môjho dvora. V ten deň si pozreli i hosťujúce divadelné predstavenie. Dôležitou časťou toho dňa bolo prijímanie prvákov kulpínskej školy do Detského zväzu.

Dnes sa konal športový deň pre všetky ročníky žiakov. Hral sa volejbal a futbal. Atrakciou dňa bola návšteva hasičskej jednotky z Petrovca s hasičským kamiónom, keď na nádvorí školy prezentovali hasičskú výstroj a prezentovali zopár postupov pri hasení požiara, čo žiakov v plnej miere zaujalo a pobavilo.

     

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs