Deväťdesiate deviate narodeniny Gymnázia Jána Kollára

7.okt 2018

Deväťdesiate deviate narodeniny Gymnázia Jána Kollára

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v piatok 5. októbra zaznamenalo 99 rokov svojho pôsobenia. Teda, ide o posledné školské „narodeniny“ s dvoma číselnými znamienkami. O rok, keď sa bude zaznamenávať Deň školy to číslo bude okrúhle – 100 – a škola sa už od teraz chystá na veľkolepé oslavy.

V piatok žiaci a profesori petrovského gymnázia v rámci oslavy Dňa školy mali angažovaný celý deň. Žiaci predpoludním súťažili vo viacerých športochprivítali aj svojich rovesníkov zo strednej poľnohospodárskej školy zo susedného Futogu. Zároveň najúspešnejším žiakom a triedam v atletike, basketbale a vo futbalovom súťažení slávnostne udelili diplomy a odmeny.

Večer si príležitostným programom v slávnostnej sieni školy sprítomnili 99 rokov pôsobenia školy. Dôkladnejšie si však posvietili osvietenského kňaza a národovca Jána Kollára, čie meno nesie táto naša jedinečná školská ustanovizeň.

Súčasné gymnázium nesie meno slovenského národovca Jána Kollára, ale vzniklo roku 1919 ako Slovenské reálne gymnázium. V takmer storočnom časovom rozpätí škola menila formu a tvar školenia žiakov. To, čo však ako konštanta zostalo dodnes je, že úspešne vyprevádza na štúdiá v krajine a do sveta predovšetkým Slovákov. Tí sa aj po rokoch s úctou prinavracajú a priznávajú k tejto škole. Dokopy ich je viac ako 4600 vyškolených žiakov, ktorí vyšli z lavíc petrovského gymnázia.

Slávnostné príhovory

Riaditeľka Anna Medveďová na slávnostnom programe privítala hostí, ale i bývalých kolegov a ostatných prítomných. Svoje blahopriania škole pred obecenstvom zaslali a príhovormi oslovili prítomných aj ďalší z množstva hostí. V mene veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade hovoril radca Igor Vencel. Tiež i generálny konzul SR v Békešskej Čabe Igor Furdík, ako aj podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková a predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Michal Lásik. V pokračovaní boli prečítane aj telegramy, ktoré zaslali z pokrajinskej samosprávy na adresu gymnázia pri príležitosti Dňa školy. Záverom tejto časti večierka riaditeľka podala súčasný prehľad vyučovania na petrovskom gymnáziu a vzostupný trend počtu zapísaných žiakov.

Štipendiá žiakom a jubilanti

Predsedníčka Anna Tomanová-Makanová v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny tiež zablahoželala kolektívu gymnázia a vyhlásila aj mená štipendistov. Tí získali ročné štipendiá v tvare bezplatného ubytovania v internáte. Už dlhodobo ubytovanie piatich žiakov finančne zabezpečuje NRSNM.

Tohto roku bezplatne v internáte budú ubytovaní Nataša Trunečková zo Starej Pazovy, Iveta Medveďová z Kysáča, Maja Opavská zo Starej Pazovy, Daniel Miháľ z Kysáča a Martina Miksádová zo Silbaša. V mene internátu predstaviteľom našej strešnej organizácie sa zavďačil správca Pavel Turan.

Pri tejto príležitosti syndikát kolektívu spolu s vedením školy odmenili pracovníkov gymnázia. Desať rokov tuná odpracovali Rastislav Arňaš a Jasna Laćarková. Dvadsať rokov v gymnáziu odpracovali Helena Despićová, Miroslav SýkoraMilina Turčanová. Štefan Krajčík je zamestnancom na gymnáziu už tridsať rokov.

V záverečnej časti programu sa slovom a hudobnými číslami predstavili sládkovičiari, speváci a hudobne nadaní žiaci gymnázia. Pri 225. výročí narodenia dôkladnejšie si posvietili na Jána Kollára. Jeho menom sa aj v súčasnosti hrdí táto škola. Žiaci čítali životné dáta, čítali aj jeho básne a úvahy, ale hrali aj scénku zo Kollárovho života.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs