Práce na ceste v Kulpíne bežia

5.apr 2018

Práce na ceste v Kulpíne bežia

V posledný marcový týždeň, teda od pondelka 26. marca, sa začali práce na rekonštrukcii a asfaltovaní cesty č. 2 Báčsky Petrovec-Kulpín. Vykonávateľom cestných prác je podnik Put invest.

V týchto dňoch je zakončená fáza rekonštrukcie a vylievania prvej vrstvy asfaltu hrúbky do 6 cm v hlavnej ulici Kulpína. A to celou dĺžkou od pravoslávneho cintorína v smere od Ravneho Sela po most cez kanál D-T-D smerujúci do Báčskeho Petrovca.

Po sviatkoch pravoslávnej Veľkej noci práce budú pokračovať od kulpínskeho mosta smerom do Báčskeho Petrovca kde sa bude tiež najprv vylievať prvá vrstva asfaltu.

Ukončenie prác je naplánované v posledný aprílový týždeň. Dovtedy na spomenutú vrstvu asfaltu bude položená druhá vrstva tiež hrúbky 5-6 cm. Prajné počasie žičí vykonávateľom prác, takže sa darí urobiť ich v naplánovanom tempe.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs