Druhý kovačický polmaratón

7.apr 2018

Druhý kovačický polmaratón

Dnes sa v Kovačici uskutočnil 2. ročník kovačického polmaratónu Nie je naivné bežať!, ktorý zoskupil 405 bežcov, rekreantov, nielen z Kovačickej obce a celého Srbska, ale aj z Chorvátska a Slovenska.

Najlepší bežci v najmladšej vekovej kategórii (zľava: Ivor Brtka, Oliver Poliak a Filip Ďuríček)

Tohto roku štarty tejto akcie boli viaceré. Od 9. hodiny na Ulici maršala Tita bežali deti, ktorých bolo 141, zoskupených do troch kategórii. V prvej kategórii, v ktorej súťažili žiaci nižších tried ZŠ (1. a 2. triedy), najlepšie výsledky dosiahli Kovačičania Jana Čížiková a Oliver Poliak. Druhé miesto si vybojovali Blaženka Marková a Ivor Brtka. Na 3.mieste zakotvili Ingrid Husáriková a Filip Ďuríček.

Sabinka Suchaneková z Kovačice – najrýchlejšia atletka Obce Kovačica a Kovačičan Michal Šulja, reprezentant Srbska v ultramaratóne, ktorý sa 10. marca t. r. stal víťazom 9. Maratón maratónu v Belehrade, v kovačickom štvrťmaratóne na cieľ dobehol za 38´: 47´´

V konkurencii žiakov 3. a 4. tried najúspešnejší boli Dajana Ľauková z Kovačice a Andrej Vojinović z debeľačskej ZŠ. Druhé miesto pripadlo Debeľačanke Marte Totovej a Kovačičanovi Dávidovi Cickovi. Tretie miesto obsadili Leona Kotvášová a Milan Hrk z Kovačice.

V 3. kategórii (5. a 6. trieda) najlepšími bežcami sa stali Kovačičania Sara Válovcová a Damián Veňarský. Na druhom mieste zakotvili Beata Totová z Debeľače a Gabriel Baláž z Kovačice. Na treťom mieste boli Marta Holíková z Padiny a Ivan Paus z Kovačice.

O 11. hodine toto športovo-turistické podujatie, ktoré prebieha v organizácii Ark Maratonko Kovačica (Klub športovcov a rekreantov Obce Kovačica) v spolupráci s Obcou Kovačica a Turistickou organizáciou OK, pokračovalo štartom pre účastníkov polmaratónu (21,1 km) a štvrťmaratónu (10,55 km), ktorých zaradili do 18. rozličných kategórií.

Saňa Strakušeková, členka Ark Maratonko Kovačica, v polmaratóne obsadila 3. miesto

Okrem medailou, najlepších bežcov dnešnej akcie odmenili aj pohárom a príležitostným darčekom, ktoré zabezpečili početní sponzori.

V polmaratóne bol najlepší Aleksandar Adžić z novosadského klubu Triogy racing, ktorý dobehol na cieľ za 1: 14´: 29´´. V konkurencii žien, najlepšie výsledky dosiahla Aleksandra Marinkov z AK Dinamo v Pančeve, ktorá prešla dráhu za 1: 28´: 30´´. Vo štvrťmaratóne najlepšie zabodoval Novosadčan Nikša Papić z klubu Triogy racing (36´: 55´´), kým v ženskej konkurencii sa najrýchlejšie k cieľu dostala Andrea Jerinićová z Nového Sadu.

K akcii ruky priložili aj členky Ženského spolku v Kovačici, členovia motoklubov z Kovačice a Debeľače, príslušníci polície, pracovníci pohotovostnej služby a mnohí iní.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs