Konfirmácia v kysáčskom kostole

8.apr 2018

Konfirmácia v kysáčskom kostole

V oboch kysáčskych kostoloch je dnes mimoriadne slávnostne. V slovenskom evanjelickom a. v. kostole ku konfirmácii ide ďalšia generácia detí. V pravoslávnom kostole sa veriaci zoskupili z príležitosti Veľkonočnej nedele.

Odchod do kostola

V evanjelickom kostole za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, príbuzných, priateľov a ostatných cirkevníkov prebieha slávnosť konfirmácie.

V Kysáči konfirmačná slávnosť tradične býva týždeň po veľkonočných sviatkoch a tak je tomu i tentoraz.

Svoju krstnú zmluvu potvrdí jedna z málopočetnejších generácií. Dvadsiati piati konfirmandi sa stanú novými dospelými členmi evanjelického cirkevného zboru Kysáč: jedenásť chlapcov a štrnásť dievčat.

Konfirmandi pri tejto slávnostnej príležitosti po prvýkrát prijmú Večeru Pánovu a dostanú Rozpomienku na konfirmáciu.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs