PRACOVNÁ AKCIA

19.apr 2013

PRACOVNÁ AKCIA NA CINTORÍNE V KULPÍNE. Zo desať členov evanjelického cirkevného zboru spolu s kulpínskym farárom Jaroslavom Javorníkom v piatok 12. apríla realizovalo ďalšiu pracovnú akciu na cintoríne vedľa Domu smútku. Pracovali na klčovaní osušených drevín a kríkov, čistili okolie a vo vnútri cintorína. Získané drevo hneď na mieste popílili a spolu aj s drobnejším raždím na vlečkách odviezli a použijú ho na vykurovanie.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs