Požiarnici oslávia výročie

19.apr 2013

Omietka sa dobre drží, ako aj páni majstri na takej veľkej výške

Okolo a v miestnostiach Hasičského domu v Padine je už takmer dva mesiace každý víkend rušno. Padinskí požiarnici vysúkali rukávy a dali sa do opravy fasády a zatepľovania budovy.

Na tieto práce na budove, v ktorej požiarnici sídlia od roku 1973,  obec poskytla 200 000 dinárov, určitou sumou prispeli aj jednotlivci, majitelia súkromných podnikov, a každý víkend 8 až 10 majstrov požiarnikov dobrovoľne chodia pomáhať. Záverečné prípravy na oslavu jubilea, na ktorú si okrem domácich požiarnikov zavolajú aj hostí z hasičských spolkov z iných slovenských prostredí, z Technickej univerzity zo Zvolena na Slovensku a členov Hasičského spolku v českej Řeke, pomaly vrcholia.

Steny v slávnostnej sieni DHS sa majú zaskvieť ako aj jubilant v deň oslavy

Slávnosť, ktorou si pripomenú 85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského spolku v Padine, sa uskutoční 26. mája 2013. Podľa slov predsedu DHS Jána Žolnaja v ten deň usporiadajú slávnostné zasadnutie DHS, na ktorom odznie referát o dejinách spolku a príležitostný program. Okrem toho na futbalovom ihrisku Doliny Padinčania a hostia predvedú ukážkové cvičenia s technikou a neskoršie vo dvore DHS pripravia ľudovú veselicu. K oslave tohto vzácneho jubilea padinského DHS prispel aj Obecný hasičský zväz, ktorý poskytol 40 000 dinárov na kúpu nových protipožiarnych hadíc.

V súčasnosti padinský spolok vyvíja čulú činnosť, padinskí požiarnici sa usilujú byť vždy pohotoví. Za pomoci širšej spoločnosti si zadovážili modernejšie protipožiarne stroje a usilujú sa rozšíriť spolok. V ich bohatej činnosti je veľa jednotiek a jednotlivcov, ktorí si zaslúžia pochválenie za svoju nezištnú a šľachetnú prácu. Mnohí sa tejto činnosti venovali celé desaťročia, ba do spolku sú zapojené i celé rodiny. Nesmierne sa tešia tomu, že sa do činnosti spolku zapájajú aj nové sily, najmä tí najmladší, na ktorých sa padinské požiarnictvo v budúcnosti spolieha.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs