Pravidlá nastaviť inak

4.jan 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: Doc. Ing. MILAN KOŠČO, CSc., RIADITEĽ PERSONÁLNEHO, EKONOMICKÉHO A PRÁVNEHO ODBORU ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ (ÚSŽZ)

– Keďže máte skutočne široké pole pracovnej pôsobnosti, iste je zaujímavá i odpoveď na otázku, čo vám na tej práci najťažšie padne a z čoho máte najväčšie potešenie?

– Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí som prišiel z Ministerstva zahraničných vecí na požiadanie pána Dr. Igora Furdíka. Pokiaľ ide o tú druhú časť otázky, teda čo mi je najpríjemnejšie, tak to je pomáhať ľuďom. Ja som ten medzičlánok medzi vládou a našimi krajanmi, ktorý má zabezpečiť rozdelenie na začiatku štyridsiatich miliónov slovenských korún žiadateľom. To je príjemne, človeka to teší, lebo vie, že na druhej strane je niekto, komu to urobí radosť, ktorý urobí niečo užitočné. Tá prvá časť otázky, to, čo je ťažké, je to, že nás je málo, každý sedí na troch stoličkách, čo vyplýva napríklad aj z názvu odboru, ktorý riadim. Toto sa niekedy, bohužiaľ, prejaví aj na kvalite. Niečo zabudneme, čo vyplýva z toho mimoriadneho zaťaženia a niečo aj z nie celkom optimálnej motivácie ľudí, čo sme zdedili, keďže sme s predsedom prišli iba v máji 2012. Musíme dokončiť ten proces rozdeľovania dotácií podľa nastavených pravidiel, ktoré sme tiež zdedili. Nemohli sme meniť v máji či júni pravidlá, podľa ktorých ste podávali žiadosti v januári alebo februári. Rok 2012 sme pochopili ako taký prechodný, transformačný. Veríme, že sa nám v roku tomto podarí tie pravidlá nastaviť tak, aby im i žiadatelia lepšie rozumeli, aby sme lepšie mohli vyhovieť požiadavkám, aby tie dotácie boli efektívnejšie…

                                                                                 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs