Právo verejnosti mlčať

20.feb 2018

Právo verejnosti mlčať

Účastníci okrúhleho stola

Včera večer v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny (NSNV) sa konal okrúhli stôl pod provokatívnym názvom Právo verejnosti mlčať. Ako dôvod pre túto tému organizátori uviedli viacročné problémy, ktoré sa javia v komunikácii medzi inštitúciami Srbska a kancelárie Poverenca pre informácie verejného významu a ochranu osobných údajov. Poverenec Rodoljub Šabić bol jeden z účastníkov okrúhleho stolu.

Nepriamy dôvod pre diskúsiu

Zhromaždenie Srbska sa už tretí rok vyhýba svojmu zákonnému záväzku diskutovať o výročnej správe Poverenca a namiesto toho, poslanci a ministri verbálne bojujú proti tejto inštitúcii. Tiež, Vláda Srbska celkom ignorovala Poverencov návrh nového modelu zákona o ochrane osobných údajov a do verejnej rozprave dala návrh, ktorý je značne pod požadovanou úrovňou, a o ktorom odborníci hovoria, že predstavuje veľký krok späť v demokratickej spoločnosti.

Poverenec Rodoljub Šabić 

Poverenec – jediná opora

Novinárka Danica Vučenićová, ktorá moderovala program, povedala, že je Poverenec jediná opora, ktorá zostala medzi štátnymi inštitúciami a médiami, čiže verejnosťou. Keďže terajšiemu Poverencovi tohto roku vyprší mandát, Vučenićová vyjadrila obavy, že sa udejú obrovské zmeny v budúcnosti, vzhľadom na to čo sa deje s ostatnými kontrolnými a nezávislými telesami. 

Vláda v Srbsku nerešpektuje zákony

Poverenec Rodoljub Šabić vyhlásil, že vláda v Srbsku nerešpektuje zákony. „Vládne ten, kto vyhral voľby – to je celkom legitímne, ale ho výhra na voľbách nelegitimizovala, aby nerešpektoval zákony. Politická vôľa je relevantná iba vo sfére prijatia zákonov,“ povedal Šabić.

Okrúhly stôl organizovali NSNV a Peščanik.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs