Súbor výrazne osobný

20.feb 2018

Súbor výrazne osobný

V druhom pláne: Človek či čosi iné?

Ak sa usudzuje podľa frekvencie a tematiky výstav, prezentačné aktivity Kultúrneho strediska Nového Sadu nielenže naberajú na intenzite, ale je ich príznačnosťou aj skutočná rozmanitosť prác, techník, autorov… Ak  výstavnému januáru istým spôsobom dominoval Petar Dešić a jeho slovenský fotografický príbeh, február sa, od 12. do 26., nesie v znamení tvorby akademickej maliarky Danijely Tasićovej-Cvetkovićovej (Odžaci 1974), v súčasnosti pôsobiacej ako pedagogička výtvarnej kultúry v ZŠ Žarka Zrenjanina v Apatíne.

V tomto roku si pripomína pätnásť rokov členstva v Združení výtvarných umelcov Srbska. Okrem viacerých cien, ktoré doteraz získala za maľby, účinkovala i na približne dvadsiatich individuálnych a kolektívnych výstavách: v Sombore, Belehrade, Vrbase, Apatíne, Kragujevci, no i v Bratislave (v roku 2000), Madride (2008) či Granade (2008 a 2009).

Dve práce Danijely Tasićovej-Cvetkovićovej

Očný bod

Jej najnovšia výstava s názvomn Očný bod alebo presnejšie Bod pozorovania pozostáva prvoplánovo z akrylov na plátnach, plných farebných náznakov, akoby sa vynárajúcich z hmly. Ako vraví samotná autorka, jej bod pozorovania sa sústavne hýbe, neraz upriamený tak na priestorové, ako aj na časové diaľky. Tým spôsobom, že to, čo bolo vzdialené, približuje, kým to, čo je zase súčasné, vzďaľuje. Ide o tvorbu mimoriadne osobnú, o maľby, ktoré sú vlastne výrazné vizuálne prezentácie vlastnej pozorovacej senzibility.

Zdá sa akoby obrazy Tasićovej vznikali vrstvením zážitkov, pretavením reality do nedokonalej imaginácie, plnej emócií, ktorú si najlepšie možno všimnúť len priamym pohľadom na jej diela. Je to umelecký štýl, ktorý je občas úmyselne neveľmi čitateľný, pripomínajúci nám skutočnosť, že je každý očný bod  veľmi špecifický. Jej plným obrazom raz dominuje forma, inokedy kresba, na treťom svojrázne náznaky. Najkrajšie na nich je však to, že nás nútia zabúdať na stereotypy každodenného života a pozerať sa na okolie a svet z inej perspektívy.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs