Pre transparentné zamestnávanie

29.mar 2016

Pre transparentné zamestnávanie

Nakoľko sú konkurzy na pracovné miesta vo verejnom sektore skutočne verejné? Vie o nich iba bližší kruh ľudí alebo aj širšia verejnosť? Na tieto a podobné otázky odpovedali dnes zostavovateľky publikácie Transparentne k práci – Odporúčania pre zveľadenia zamestnávania vo verejnom sektore, ktorú prezentovali v Nezávislom spolku novinárov Vojvodiny.

Koordinátorka projektu Emilija Brkićová

Koordinátorka projektu Emilija Brkićová

Publikácia je výsledkom projektu Transparentne k práci, ktorý spoločne realizujú Stredisko pre slobodné voľby a demokraciu (CeSID), Balkánskej prieskumnej siete – BIRN SrbijaPalgo Centar, s podporou Delegácie Európskej únie.

Koordinátorka projektu Emilija Brkićová ako cieľ tohto projektu vyzdvihla posilnenie demokratických hodnôt a vládnutie práv cez propagáciu väčšej transparentnosti, otvorenosti a zodpovednosti verejného sektoru v procedúrach zamestnávania, čím vlastne uvedené organizácie podporujú boj proti korupcii a proces európskych integrácií.

„Jedným z výsledkov tohto projektu je aj platforma transparentno.rs, ktorá nastala v rámci programu Podpora civilnej spoločnosti v Srbsku,“ hovorí Brkićová. „Táto platforma je určená všetkým občanom, ktorí boli zúčastnení v procese uchádzania sa o pracovné miesto vo verejnom sektore a ktorí sa stretli s určitými nepravidelnosťami. Takých nepravidelností je skutočne mnoho – zverejnenie konkurzu, netransparentné procedúry, nejasné kritériá pri voľbe kandidátov a pod. Na tejto platforme občania môžu anonymne prihlásiť všetky nepravidelnosti, čiže podozrenia, že určité procedúry pri zamestnávaní vo verejnom sektore neboli podľa zákona,“ povedala Brkićová.

Za 10 mesiacov fungovania tejto platformy zaregistrované je 80 prihlášok. Ako sme sa dozvedeli 24 % prihlášok je z územia mesta Belehrad, 12 % zo Šabcu, 9 % z Vranja a 5 %z Niša. Najväčší počet prihlášok sa vzťahuje na konkurzy v školských ustanovizniach, ďalej v lokálnych samosprávach, štátnych/verejných podnikoch a zdravotníckych ustanovizniach. Najčastejším dôvodom na prihlásenie je prispôsobovanie súbehov v prospech priateľov, členov rodiny a politických strán.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs