Tri nové listiny v Pančeve

29.mar 2016

Tri nové listiny v Pančeve

volbyfbKandidatúru o miesto v Zhromaždení mesta Pančevo, ktoré počíta 70 výborníkov, podali ďalšie dve listiny.

Najprv 17. marca Mestská volebná komisia vyhlásila listinu Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko (JS) – Dragan Marković Palma, Demokratická strana Macedóncov (DPM), ktorá počíta 55 kandidátov. Listina bude pod volebným číslom 5.

Pod volebným číslom 6 bude listina Dveri – Demokratická strana Srbska – Meň na lepšie, ktorú komisia vyhlásila 22. marca. Táto listina počíta 27 kandidátov.

Rovnakého dňa Mestská volebná komisia pod poradovým číslom 7 vyhlásila aj volebnú listinu Sociálno-demokratická strana – Srđan Miković, na ktorej je 25 kandidátov.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs