Predmaturitná zábava na petrovskom gymnáziu

3.jún 2018

Predmaturitná zábava na petrovskom gymnáziu

Dve triedy žiakov so slovenskou a jedna so srbskou vyučovacou rečou v školskom roku 2017/2018 končia svoje školenie na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom. U aktuálnych maturantov, teda v záverečnom ročníku, sa ukončilo vyučovacie obdobie a teraz sa už chystajú na maturitné skúšky. Predtým však ako predstúpia k písaniu, resp. obhajobe svojich maturitných prác, zaužívanou praxou je zorganizovať aj predmaturitnú zábavu.

Tá bola včera večer v telocvični petrovského gymnázia. Zvykom pri tejto príležitosti je tiež, že prvá, oficiálna, časť sa koná v priestore školy. Tá druhá, trochu uvoľnenejšia, v niektorom z reštauračných objektov v Petrovci. Tohto roku si žiaci vybrali Lesík.

Väčšou časťou sieň v gymnáziu vyplnili rodičia a ďalší súrodenci, ktorí sa prišli pozrieť na svojich maturantov. Vyobliekaní do sviatočných siať, vo večernej róbe, so zvláštnymi účesmi a líčením, doterajšie žiačky a žiaci gymnázia mnohým boli do nespoznania.

Slávnostne ich moderátori programu pozývali dnu do siene. Vo dvojiciach alebo trojiciach slávnostne stúpali po koberci pomedzi zástupy sediacich hostí a profesorov. Zoraďovali sa do skupín a poslednýkrát si zastali ku svojim triednym profesorom.

Triedni profesori

V slovenských triedach triednymi profesormi aktuálnym maturantom boli Ján KopčokNataša Struhárová. V srbskej triede v prvých troch ročníkoch bola Dragana Polovinová a v štvrtom týchto žiakov prebral Želislav Marušník.

Rozlúčka

Vedenie školy

Na úvod po spoločnej žiackej hymne Gaudeamus Igitur pod vedením profesora Juraja Súdiho, moderátori vyzvali vedenie školy prihovoriť sa auditóriu. V mene gymnázia sa prihovorila riaditeľka Anna Medveďová a v mene internátu tiež jeho riaditeľ Pavel Turan.

Maturanti gymázia

Predstavitelia jednotlivých tried sa dojímavými slovami rozlúčili so svojimi triednymi, ale aj ostatnými profesormi. Pokúsili sa zmapovať aj ďalšie svoje kroky, keď opustia brány tejto stredoškolskej ustanovizne. V najväčšej miere sa plánujú rozbehnúť do akademického sveta za ďalším školením, či za živobytím doma a za hranicami. O svojich zverencoch vyberanými slovami hovorili tiež aj triedni profesori.

Generáciu žiakov, terajších 52 maturantov, vo vyzdobenej telocvični na slávnostnom rozlúčkovom večierku vyprevadili valčíkom maturantov so svojimi rodičmi.

Spoločný tanec s rodičmi

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs