Horál Kojšov – po druhýkrát víťaz v Kovačici

4.jún 2018

Horál Kojšov – po druhýkrát víťaz v Kovačici

Pod záštitou veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovej, predsedu Obce Kovačica Milana Garaševića a predsedu spoločnosti Humanita pre život Jozefa Janíkova, sa v sobotu 2. júna v Kovačici uskutočnil druhý ročník Medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2018, ktorých sa zúčastnilo 28 kuchárskych tímov z Vojvodiny a zahraničných celkov z Rumunska a zo Slovenska.

Bryndzové halušky treba najprv zamiesiť

Po úvodnej časti podujatia, v ktorej odzneli príhovory hostiteľov, organizátorov a účastníkov ako i oficiálne otvorenie majstrovstiev, ktoré vykonala Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku, na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica sa začala kuchárska súťaž, ktorá do mestečka insity prilákala tieto kuchárske tímy: Spolok žien v Padine 1, SŽ v Padine 2, Ženský spolok Kovačica, Miestny odbor matice slovenskej v Padine, MOMS v Kovačici, MOMS v Hajdušici, Najkrajší -Kovačica, OOIP Kovačica, Memoriálne stredisko dr. Janka Bulíka, Poľnohospodári Kovačica, Multietnik Kovačica, SKC Pavla Jozefa Šafárika, Česká beseda Kruščica zo Srbska, tiež zmiešaný kuchársky tím Hasiči Kovačica-Bratislava. Zo zahraničia si prišli skrížiť svoje varechy kuchárske družstvá Cerová – Čerpotok a Žalúzie Nadlak z Rumunska, a Žilinčanky, Poľana – Banská Bystrica, Horehron Banská Bystrica, Obec Pôtor, Rejdová, Liptov Banská Bystrica, Turiec- Turčianske Teplice, Horál Kojšov, Hasma Krompachy, Orava Zemplín, Čemerňanka a Kysučania – Žilina zo Slovenska.

…potom uvariť…

Kuchárske výsledky sledovala a hodnotila posudzovacia odborná komisia v zložení: František Turek, majster kuchár (predseda komisie) a členovia Radovan Budzák, šéfkuchár Kaštieľa Lučivná, Peter Jaroš, šéfkuchár reštaurácie v Liptovskom Trnavci a Pavel Vereský profesionálny kuchár v Kovačici.

… a na záver rýchlo zjesť!

Po šesťhodinových zápasoch tejto bryndzovo-haluškovej akcie, odborná porota rozhodla, že bryndzové halušky najrýchlejšie pripravili členovia tímu Memoriálne stredisko dr. Janka Bulíka (7:33´´), kým ich najrýchlejšie zjedli Poľnohospodári z Kovačice (1:29´´). Najkvalitnejšie halušky navarili členovia kuchárskeho tímu Horál Kojšov, kým sa špeciálna odmena domácej odbornej poroty za najkrajšie krojované družstvo dostalo do rúk štvorčlennému celku Hasma Krompachy.

Posudzovacia komisia to nemala ľahké, musela ochutnať všetkých 28 bryndzovo-haluškových výtvorov

Bohatý kultúrno-umelecký program

Po bohatom kultúrno-umeleckom programe, v ktorom vystúpili hostia zo Slovenska, členovia folklórnej skupiny Mladý heligón z Rabčíc a členovia FS Čemerňanka z Pustého Čemerného a ochotníci z Kovačickej obce, členovia FS ZŠ Mladých pokolení v Kovačici, FS ZŠ maršala Tita a FS Holubička v Padine, KUS Domu kultúry Jožefa Atilu v Debeljači, Spolku za zachovávanie tradícií Banátske kolo v Debeljači, KUS Sveti Sava v Crepaji, KUD DK Vladimira Fijata v Samoši, KUS pri ZŠ Sveti Georgije v Uzdine a návštevníci Denného pobytu mladých osôb so zdravotným postihnutím v Kovačici, vyhlásili víťazov tejto bryndzovo-haluškovej fiesty.

Na javisku hýrila mladosť, radosť a spevavosť. Na snímke sú členovia FS Mladý heligón zo Slovenska

Odmenené kuchárske družstvá

Titul majstra Medzinárodných majstrovstiev vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2018 sa rovnako tak, ako i v uplynulom ročníku, dostal kuchárskemu družstvu Horál Kojšov zo Slovenska, ktoré ocenili aj ako najväčšie zahraničné družstvo. Vicemajstrom tohto šantenia s múkou, zemiakmi a bryndzou sa stal domáci kuchársky tím Memoriálneho strediska dr. Janka Bulíka, kým bronzovým kovom odmenili celok Žalúzie Nadlak z Rumunska. Zakladateľ humanitnej spoločnosti Humanita pre život Jozef Janíkov udelil i pamätné medaily štatutárnym zástupcom organizátora tohto podujatia medzinárodného charakteru. Boris Rizman, predseda klubu audiovizuálnych médií, v mene Slovenského syndikátu novinárov, odovzdal špeciálne darčeky prvým trom najlepším kuchárskym tímom.

Odmenení a pochválení účastníci 2. ročníka MM vo varení a jedení bryndzových halušiek Kovačica 2018

Podujatie aj humanitného charakteru

Keďže je zámerom tohto podujatia nielen zachovať a udržať tradíciu prípravy slovenských bryndzových halušiek, ale aj pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú, výťažok z bohatej tomboly a z dobrovoľných finančných príspevkov návštevníkov a účastníkov podujatia, v hodnote 60 000 dinárov a 511 eur, odovzdali Dušanke Petrákovej, riaditeľke Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici.

Organizátormi tohto humanitárno-gastronomicko-kultúrneho podujatia sú Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka v čele s predsedom Jánom Dišpiterom, Turistická organizácia obce Kovačica s vedúcou riaditeľkou Draganou Latvovljeovou a H. S. Humanita pre život. Program úspešne moderovala prof. Katarína Lenhartová-Petríková.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs