Predseda Simić prijal najlepších žiakov Petrovskej obce

23.jún 2018

Predseda Simić prijal najlepších žiakov Petrovskej obce

Predseda obce Srđan Simić gratuluje nositeľovi Vukovho diplomu Martinovi Čiepovi zo ZŠ v Petrovci

Včera do budovy obce Báčsky Petrovec na pozvanie predsedu Srđana Simića prišli najúspešnejší žiaci zo základných a strednej školy Báčskopetrovskej obce. Predseda im zagratuloval a poprial veľa úspechov v ďalšom školení a v živote.

Zo Základnej školy Jána Čajaka nositeľmi Vukovho diplomu boli až 19 žiaci. Žiačkou odchádzajúcej generácie sa stala Dajana Jana Brnová. Hložianska základná škola mala dve nositeľky Vukovho diplomužiačkou generácie je Tiana Adámeková.

Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne mala štyroch Vukovcov: dve dievčatá a dvoch chlapcov. Žiačkou generácie je Anja Gagićová. Maglićská ZŠ mala jedného nositeľa Vukovho diplomu a zároveň aj žiaka generácie: Aleksandra Dobrovoljskeho.

GJK

Jediná stredoškolská ustanovizeň  z územia obce Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom mala 6 nositeľov Vukovho diplomužiakom generácie je Kulpínčan Vladimír Zima.

Predseda každému z Vukovcov gratuloval a odovzdal príležitostné darčeky: knihy, hard disky (nositeľom Vukovho diplomu), tablety (žiakom generácie).

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs