Predseda ÚSŽZ Dr. Ján Varšo na návšteve v Petrovci

7.dec 2016

Predseda ÚSŽZ Dr. Ján Varšo na návšteve v Petrovci

Predposlednou zastávkou druhého dňa návštevy Srbska predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čele s predsedom úradu JUDr. Jánom Varšom, CSc., zároveň i prvou v Báčskom Petrovci, bolo stretnutie s inštitúciami a zástupcami slovenskej komunity v Srbsku v sídle Matice slovenskej v Srbskudnes poobede.

Dr. Ján Varšo udeľuje medailu Dr. Jánovi Kišgecimu (Foto: J. Čiep)

Dr. Ján Varšo udeľuje medailu Dr. Jánovi Kišgecimu (Foto: J. Čiep)

Na domácej pôde hostí zo Slovenskej republiky privítala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

Túto návštevu Petrovcu predseda ÚSŽZ Dr. Ján Varšo využil aj na to, aby osobne udelil medailu tohto úradu Dr. Jánovi Kišgecimu za nezištný prínos k rozvoju slovenskej menšiny v Srbsku.

Zároveň bolo počuť aj avízo knihy biografického charakteru, ktorá čoskoro vyjde o tomto profesorovi a vedcovi.

Knižné darčeky pre predškolské ustanovizne (Foto: J. Čiep)

Knižné darčeky pre predškolské ustanovizne (Foto: J. Čiep)

V pokračovaní predsedníčka MSS Melegová-Melichová so svojimi spolupracovníčkami rozdelili knižné darčeky. Ide o knihy pre všetky predškolské ustanovizne na území Srbska, kde sa vyučuje po slovensky. Tie sa už dlhý rad rokov zadovažujú práve z grantov ÚSŽZ.

Na stretnutí boli prítomní aj predstavitelia Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku z viacerých MOMS, ako i samotné vychovávateľky, ktorí hovorili a hostí informovali o pálčivých problémoch.

Diskutujúci sa pri takmer dvojhodinovom stretnutí dotkli nielen závažných existenciálnych tém tunajších Slovákov. Hovorilo sa aj o témach národnostných, ekonomických, školských a vydavateľských, duchovných a cirkevných.

Plánovaný harmonogram návštevy Petrovcu predsedu ÚSŽZ Dr. Jána Varša vo večerných hodinách predpokladá i stretnutie s predstaviteľmi lokálnej samosprávy v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs