Predseda vlády Vojvodiny v Báčskej Palanke

1.jún 2018

Predseda vlády Vojvodiny v Báčskej Palanke

Predseda vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Igor Mirović dnes pobudol na návšteve Báčskej Palanky. Vykonal obchôdzku spoločnosti Nectar a zúčastnil sa ustanovujúcej schôdze Sociálno-ekonomickej rady obce Báčska Palanka v zhromaždení obce.

Predseda Mirović sa v predpoludňajších hodinách najprv pristavil pri cestároch v Begeči, ktorí opravujú štátnu cestu I. B triedy č. 12.

Spokojní so záverečnou časťou práce na ceste Mladenovo – Báč

Spolu s primátorom Báčskej Palanky Branislavom Šušnicom predseda Mirović urobil aj obchôdzku úseku, na ktorom beží záverečná časť rekonštrukcie cesty vedúcej z Mladenova po hranicu s obcou Báč dlhej dva kilometre.

Po tom, čo obzrel prevádzku spoločnosti Nectar, ktorá sa zaoberá výrobou ovocných štiav, prvý muž vojvodinskej vlády poskytol vyhlášku pre médiá. Prisľúbil, že vláda APV bude iniciovať vypracovanie projektu a realizáciu rekonštrukcie cesty od Begeča do Báčskej Palanky.

Tu sa vyrábajú kvalitné ovocné šťavy: prevádzka továrne Nectar

K tejto téme sa, ako povedal, na jeseň vyjadria vlády Vojvodiny a Srbska na spoločnej schôdzi. Mirović o. i. zdôraznil: „Vo Vojvodine máme najväčší rast zamestnanosti, máme veľmi dobré ekonomické ukazovatele a časť zásluh za to patrí aj pokrajinskej vláde, lebo peniaze z rozpočtu počas posledných dvoch rokov usmerňovala na ekonomický rozvoj.“

Vyhlášky pre médiá okrem predsedu vlády APV Igora Mirovića poskytli aj báčskopalanský primátor Branislav Šušnica (vpravo) a druhý muž Nectaru Čedo Praška (zľava)

Novinárom sa prihovorili aj predseda báčskopalanskej obce Branislav Šušnica a podpredseda spoločnosti Nectar Čedo Praška. Začiatok ustanovujúcej schôdze Sociálno-ekonomickej rady novinári mohli nahrať a fotografovať. V rámci nej riaditeľ Rozvojovej agentúry AP Vojvodiny Nikola Žeželj odprezentoval program agentúry.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs