Rozlúčkový večierok ôsmakov v Petrovci

2.jún 2018

Rozlúčkový večierok ôsmakov v Petrovci

Žiaci v spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi ôsmeho ročníka Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci včera večer pri príležitosti svojho posledného vyučovacieho dňa v škole zorganizovali slávnostný rozlúčkový večierok.

Predtým však vo štvrtok, kedy mali posledný vyučovací deň, uniformovali sa do tričiek. Tie si dali účelovo natlačiť s heslami, ktoré ich charakterizujú.

Čajakov kľúč od školy

Malí maturanti najprv urobili čestný kruh prechádzky po poschodí školy. Potom sa spustili do auly a v príležitostnom tanečnom programe sa rozlúčili s ostatnými žiakmi. Tí vyšli von z učební so svojimi učiteľmi, aby ich pozdravili.

Tradíciou je, že v Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci pri tejto príležitosti ôsmaci siedmakom odovzdávajú Čajakov kľúč. Týmto symbolickým kľúčom potom siedmaci v jeseň, keď budú najstaršími žiakmi na škole odomknú školu a privítajú nových prváčikov.

Po programe ôsmaci spoločne defilovali ulicou XIV. VÚSB na Námestie slobody, kde sa za prítomnosti náhodných okoloidúcich rozlúčili so školou.

Rozlúčkový večierok

Generácia aktuálnych petrovských ôsmakov

Žiačka generácie D. J. Brnová

K slávnostnému rozlúčkovému večierku si žiaci do školy zavolali i svojich rodičov a starých rodičov. Generáciu terajších ôsmakov, žiakov narodených roku 2003 viedli triedne profesorky Mária Pálenkášová-Boldocká, Jarmila Pantelićová, Daniela TriaškováBranislava Bukvićová.

Vospolok a v spolupráci s ďalšími profesormi sa postarali o priliehavý kultúrny obsah večierka. Terajšia generácia petrovských malých maturantov zaspievala, boli aj sólistické body. Žiaci aj hrali, spievali a  so školou sa lúčili vyberanými slovami. Priliehavé kytice a darčeky odovzdali nielen triednym profesorkám, ale aj niekdajším triednym učiteľom v nižších ročníkoch a ďalším vedúcim školy. Nimi sa chceli zavďačiť za všetko, čo sa im ich pedagógovia snažili vštepovať za posledných osem rokov školenia.

Nositelia diplomu Vuka Karadžića

V mene kolektívu školy s touto generáciou počítajúcou 66 žiakov zaradených do troch slovenských, jednej srbskej triedy a špeciálnej triedy sa rozlúčila riaditeľka školy Vlasta Werleová.

Pedagógovia, ktorí sa pričinili o vzdelávanie žiakov

Vskutku ide o silnú generáciu, v ktorej sú až 18 žiaci nositelia diplomu Vuka Karadžića. Žiačkou generácie, ktorej patrila aj finančná odmena, sa stala Dajana Jana Brnová.

Úradnú časť večierka ukončil tradične – valčíkom malých maturantov s rodičmi. Zábava potom v škole pokračovala do noci.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs